Алексеев С.Л. [Велiкае княства Лiтоускае: Гiсторыя вывучэння у 1991-2003. Матэрыялы мiжнароднага круглага стала (16-18 мая 2003 г., Гродна) = Grand Duchy of Lithuania: history of research // Рэдкал. С.Б. Каун (адказ. рэд.) [i iнш]. Мiнск: Медiсонт, 2006.

  • 1
  • 2