Coman M. Land, Lordship and the Making of Wallachia

Modified Date
Published Date:
Название статьи Land, Lordship and the Making of Wallachia 
Авторы Coman Marian - «Nicolae Iorga» Institute of History of the Romanian Academy
В рубрике  Commentarii / Articles
Год 2012 Номер журнала Страницы  79-94
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 94(498)  Индекс ББК  
Аннотация  The present article aims to question the dominant paradigm of Wallachian state making in Romanian scholarship on a specifi c point: the claim that the state was the result of an exclusively internal evolution that stands out as a distinctive case of state formation in late medieval Central and Eastern Europe. This exceptionality thesis was founded more on historians' preconceptions than on a close analysis of the primary sources. The fi rst section of the article comprises an analysis of the analogies proposed by previous scholars, while the second part is a brief epilogue, where I suggest some new approaches on the topic. The analogies that scholars have proposed for the Wallachian case are extremely few, implicitly reinforcing the thesis of medieval Wallachia as the outcome of local political development. In addition, the comparisons were generally used to close arguments, not to initiate debates and any external infl uence was minimized, as early Wallachia was viewed as an original, articulate polity, able to absorb such infl uences without modifying its core identity. In the second part of the article I suggest some new approaches on the topic, from a more meaningful comparative viewpoint. In this regard, I consider the next three premises worth reconsidering: 1) state building loses ground during periods of confl ict; 2) the evolution of state power is linear, although it alternates periods of ascends, with phases of descends or stagnation; 3) late medieval and early modern success of the sovereign state over competing polities was inevitable. Wallachian state formation was not a 13th - early 14th century process, but a phenomenon that began in the 14th century and continued until the mid-sixteenth century, when it entered a different phase.
Ключевые слова medieval Wallachia, 14th century, comparative approach
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

Andreescu, Ştefan. Exarhatul. Geneza instituţiei in Ţara Romanească şi Moldova, in Revista istorică. 2008. Vol. 19. P. 21-27.
2. Arion, Dinu C. Cnejii (chinejii) romani: Contribuţii la studiul lor. Bucureşti: Tipografi a Revista Geniului, 1938. 245 p.
3. Arion, Dinu C. Incercare asupra domeniului eminent din Principatele Munteniei şi Moldovei in secolele XIV-XV, in Marinescu, Constantin (ed.). Inchinare lui Nicolae Iorga cu prilejul implinirii varstei de 60 de ani. Cluj: Editura Institutului de Istorie Universală, 1931. P. 12-23.
4. Bogdan, Damian P. L'infl uence byzantine dans les textes slavo-roumains, in Actes du VIe congres international d'Etudes byzantines. Paris: Ecole des Hautes Etudes, 1948. Vol. 1. P. 283-284.
5. Bogdan, Ioan. Depre cnezii romani. Bucureşti: Carol Gobl, 1903. 32 p.
6. Bogdan, Ioan. Originea voevodatului la romani. Bucureşti: Carol Gobl, 1902. 17 p.
7. Boia, Lucian. History and Myth in Romanian Consciousness. Budapest: Central European University Press, 2001. 285 p.
8. Brătianu, Gheorghe. Tradiţia istorică despre intemeierea statelor romaneşti/Ed. Rapeanu, Valeriu. Bucureşti: Editura Eminescu, 1980. 295 p.
9. Brǎtianu, Gheorghe. Sfatul domnesc şi adunarea stărilor in principatele romane. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1995. 328 p.
10. Brezeanu, Stelian. Model european şi realitate locală in intemeierile statale medievale romaneşti. Un caz: terra Bazarab, in Revista de istorie. 1994. Vol. 5. P. 211-232.
11. Brunner, Otto. Land und Herrschaft: Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Sudostdeutschlands im Mittelalter. Vienna: Baden, 1939. 512 s.
12. Buko, Andrzej. Unknown Revolution: Archaeology and the Beginnings of the Polish State, in Curta, Florin (ed.). East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005. P. 162-180.
13. Buzescu, Alexandru. Domnia in Ţările Romane pană la 1866. Bucureşti: Cartea Romanească, 1943. 333 p.
14. Campina, Barbu. Le probleme de l'apparition des etats feodaux roumains, in Nouvelles Etudes d'Histoire. 1955. Vol. 1. P. 181-207.
15. Cazacu, Matei. O controversă: Thocomerius -Negru Vodă, in Revista istorică. 2008. Vol. 19. P. 49-58.
16. Cazacu, Matei. La Chancellerie des principautes valaque et moldave (XIVe-XVIIIe siecles), in Hannick, Christian (ed.). Kanzleiwesen und Kanzleisprachen im ostlichen Europa. Koln: Bohlau Verlag, 1999. S. 87-127.
17. Chirot, Daniel. Social Change in a Peripheral Society. New York: Academic Press, 1976. 179 p.
18. Ciociltan, Virgil. Mongolii şi Marea Neagră in secolele XIII-XIV. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1998. 299 p.
19. Cohen, Ronald (ed.). Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978. 233 p.
20. Constantinescu, Nicolae. La residence d'Argeş des voivodes roumains des XIIIe et XIVe siecles. Problemes de chronologie la lumiere des recentes recherches archeologiques, in Revue des etudes sud-est europeennes. 1970. Vol. 8. P. 5-31.
21. Constatinescu, Nicolae. Curtea de Argeş 1200-1400. Asupra inceputurilor Ţării Romaneşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1984. 170 p.
22. Cotovanu, Lydia. Alexis de Kiev et de toute la Russie -Hyacinthe de toute la Hongrovalachie: deux cas parallelles?, in Candea, Ionel; Cernvodeanu, Paul; Lazăr, Gheorghe (ed.). Inchinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani. Brăila: Editura Istros, 2003. P. 531-554.
23. Cristea, Ovidiu. Captivitatea lui Otto de Bavaria. Cateva consideraţii, in Rusu, Adrian A. (ed.). Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de romani. Cluj-Napoca: Mega, 2006. P. 61-76.
24. Curta, Florin. The Changing Image of the Early Slavs in the Romanian Historiography, in Sudost-Forschungen. 1994. Bd. 53. S. 235-276.
25. Diaconescu, Marius. The Political Relations between Wallachia and the Hungarian Kingdom during the Reign of the Anjou Kings, in Mediaevalia Transilvanica. 1998. Vol. 2. P. 5-42.
26. Filitti, Ioan C. Despre Negru Vodă. Bucureşti: Cultura Naţională, 1924. 39 p.
27. Georgescu, Valentin. Bizanţul şi instituţiile romaneşti pană la mijlocul secolului al XVIII-lea. Bucureşti: Editura Academiei, 1980. 296 p.
28. Georgescu, Valentin. Instituţiile statelor romaneşti de-sine-stătătoare, in Stoicescu, Nicolae (ed.). Constituirea statelor feudale romaneşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1980. P. 209-250.
29. Giurescu, Constantin C. Istoria romanilor/Ed. Giurescu, Dinu C. Vol. 1. Bucureşti: Editura All, 2007. 454 p.
30. Giurescu, Dinu C. Ţara Romanească in secolele XIV-XV. Bucureşti: Editura Ştiinţifi că, 1973. 496 p.
31. Ionescu Nişcov, Traian. Contacts entre la diplomatique serbe et la chancellaire princiere de la Valachie pendant les XIVe et XVe siecles, in Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen. 1972. Vol. 10. P. 281-284.
32. Ionescu, Demetre. Contribution a la recherche des infl uences byzantines dans la diplomatique roumaine, in Revue Historique du Sud-Est Europeen. 1934. Vol. 11. P. 128-150
33. Iorga, Nicolae. Evoluţia ideii de libertate. Bucureşti: Ministerul de Instrucţie, 1928. 290 p.
34. Iorga, Nicolae. Le Caractere Commun des Institutions du Sud-Est de l'Europe. Paris: J. Gamber, 1929. 138 p.
35. Iorga, Nicolae. Deux conferences en Suisse. Berne: [s. n.], 1930. 24 p.
36. Iorga, Nicolae. Byzance apres Byzance. Bucureşti: Institute d'etudes byzantines, 1935. 272 p.
37. Iorga, Nicolae. Histoire des roumains et de la romanite orientale. Vol. 3. Les Fondateurs d'etat. Bucureşti: Academia Romanǎ, 1937. 424 p.
38. Iorga, Nicolae. Studii asupra Evului Mediu romanesc/Ed. Papacostea, Şerban. Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1984. 459 p.
39. Iosipescu, Sergiu. Contribuţii la istoria domniei principelui Radu I şi a alcătuirii teritoriale a Ţării Romaneşti in secolul al XIV-lea, in Studii şi Materiale de Istorie Medie. 2010. Vol. 28. P. 25-48.
40. Iosipescu, Sergiu. Despre unele controverse ale istoriei medievale romaneşti, in Revista istorică. 1979. Vol. 32. P. 1959-1978.
41. Iosipescu, Sergiu. Romanii din Carpaţii Meridionali la Dunărea de Jos de la invazia mongolă (1241-1243) pană la consolidarea domniei a toată Ţara Romanească. Războiul victorios purtat la 1330 impotriva cotropirii ungare, in Stoicescu Nicolae (ed.). Constituirea statelor feudale romaneşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1980. P. 41-95.
42. Lascaris, Michael. Infl uences byzantins dans la diplomatique bulgare, serbe et slavo-roumaine, in Byzantinoslavica. 1931. Vol. 3. P. 500-510.
43. Mann, Michael. The Sources of Social Power. Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 549 p.
44. Minea, Ilie. Războiul lui Basarab cel Mare cu regele Carol Robert (noiembrie 1330), in Cercetări istorice. 1929-1932. Vol. 5-7. P. 321-341.
45. Naef, Henri. Guillaume Tell et les trois Suisses. Lausanne: Spes, 1942. 123 p.
46. Onciul, Dimitrie. Scrieri istorice. Ed. Aurelian Sacerdoţeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifi că, 1968. Vol. 1. 720 p. Vol. 2. 560 p.
47. Ostrowski, Donald. Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural Infl uences on the Steppe Frontier, 1304-1589. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 329 p.
48. Oţetea, Andrei. La formation des etats feodaux roumains, in Nouvelles Etudes d'Histoire. 1965. Vol. 3. P. 87-104.
49. Panaitescu, Petre P. De ce au fost Ţara Romaneascǎ şi Moldova ţǎri separate?, in Revista Fundaţiilor Regale. 1938. Vol. 5. P. 560-577.
50. Panaitescu, Petre P. Introducere la istoria culturii romaneşti. Bucureşti: Editura Ştiinţifi că, 1969. 397 p.
51. Panaitescu, Petre P. Mircea l'Ancien et les Tatares, in Revue Historique du Sud-Est Europeen. 1942. Vol. 19. P. 438-448.
52. Panaitescu, Petre P. Recenzie la «Początky państwa Polskiego: Księga tysiąclecia», in Studii. Revista de istorie. 1964. Vol. 17. P. 177-182.
53. Papacostea, Şerban. Romanii in secolul al XIII-lea. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1993. 188 p.
54. Papacostea, Şerban. Geneza statului in Evul Mediu romanesc. Bucureşti: Editura Corint, 1999. 294 p.
55. Papacostea, Şerban. Prima unire romanească: voievodatul de Argeş şi Ţara Severin, in Studii şi materiale de istorie medie. 2010. Vol. 28. P. 9-24.
56. Pippidi, Andrei. La originile Ţării Romaneşti, in Revista istorică. 2008. Vol. 19. P. 5-20.
57. Pippidi, Andrei. Tradiţia politică bizantină in ţǎrile romane in secolele XVI-XVII. Bucureşti: Corint, 2001. 393 p.
58. Pop, Ioan Aurel. Geneza medievală a naţiunilor moderne. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Romane, 1998. 230 p.
59. Popa, Radu. Les recherches archeologiques dans le probleme de la formation des etats medievaux roumains, in Revue Roumain d'Histoire. 1973. Vol. 12. P. 41-59.
60. Popa, Radu. Premisele cristalizării vieţii statale romaneşti, in Stoicescu, Nicolae (ed.). Constituirea statelor feudale romaneşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1980. p. 25-39.
61. Spruyt, Hendrik. The Sovereign State and its Competitors: An Analysis of Systems Change. Princeton: Princeton University Press, 1994. 288 p.
62. Stahl, Henri H. Les anciennes communautes villageoises roumaines. Paris: C.N.R.S., 1969. 254 p.
63. Ştefănescu, Ştefan. Ţara Romanească de la Basarab I «Intemeietorul» pană la Mihai Viteazul. Bucureşti: Editura Academiei, 1970. 176 p.
64. Ştefănescu, Ştefan. Tradiţia daco-romană şi formarea statelor romaneşti de sine stătătoare, in Stoicescu, Nicolae (ed.). Constituirea statelor feudale romaneşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1980. P. 9-24.
65. Stoicescu, Nicolae. Descălecat şi intemeiere in istoria Ţării Romaneşti, in Revista de istorie. 1980. Vol. 33. P. 43-61.
66. Turdeanu, Emil. La litterature bulgare du XIV siecle et sa diffusion dans les pays roumains. Paris: Librairie Droz, 1947. 188 p.
67. Tymieniecki, Kazimierz; Labuda, Gerard; Łowmiański, Henryk (ed.). Początky państwa Polskiego: Księga tysiąclecia. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. T. I: Organizacja polityczna. 428 s.; T. II: Społeczeństwo i kultura. 368 s.
68. Watts, John. The Making of Polities. Europe, 1300-1500. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 466 p.
69. Xenopol, Alexandru Dimitrie. Istoria romanilor din Dacia Traiană/Ed. Vlădescu, Ion. Vol. 3. Bucureşti: Cartea Romanească, 1925. 236 p.

 

Tags: 14th century, comparative approach, medieval Wallachia