Michna E. "The Rusyns history is more beatiful than the Ukrainians". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn ethnic leaders in Transcarpathian Ukraine

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи "The Rusyns history is more beatiful than the Ukrainians". Using history in the process of legitimization of national Aspiration by Carpatho-Rusyn ethnic leaders in Transcarpathian Ukraine
Авторы Michna E. - The Jagiellonian University in Krakow (Poland)
В рубрике Commentarii/статьи
Год  2010 Номер журнала  1 Страницы  89-108
Тип статьи Научная статья Индекс УДК  94(477)"18/19" Индекс ББК  
Аннотация В статье рассматривается вопрос, каким образом этнические лидеры Закарпатских русинов используют историю, чтобы оправдать представление, согласно которому русины и украинцы - это отдельные народы. В представлении русинских лидеров у русинов была своя собственная, определившая их уникальность, история, которая дает им право рассматривать себя в качестве четвертой восточнославянской нации, отдельной от украинцев.
Ключевые слова Карпаты, русины, национальное возрождение, Украина
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы

 1. Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 49.
2. Smith A. Nacjonalizm. Warszawa, 2007. P. 180.
3. American Ethnic Politics/Ed. by H. Fuchs. New York, 1968.
4. Bobrownicka M. Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Krakow, 2006. S. 5-14.
5. Petersen W. On the Subnations of Western Europe//Ethnicity. Theory and Experience/Ed. by N. Glazer and D. P. Moynihan. Cambridge, Mass., 1975. P. 177-209.
6. Eriksen T. H. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London, 1993.
7. Chapman M., McDonald M., Tonkin E. Introduction -History and Social Anthropology//History and Ethnicity/Ed. by M. Chapman, M. McDonald, and E. Tonkin. London; New York, 1989. P. 1-21.
8. Mach Z. Symbols, Conflict and Identity. Essays in political Anthropology. Albany; New York, 1993. P. 45-50.
9. Michna E. Kwestie etniczno-narodowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej I zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce. (Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. Vol. VIII). Krakow, 2004.
10. Bruski J. J. Rusini Karpaccy -separatyzm czy przebudzenie narodowe? (Z genezy wspołczesnego rusinizmu)//Regionalizm a separatyzm -historia i wspołczesność/Red. M. Wanatowicz (Prace Naukowe Uniwersytety Śląskiego. Nr 1492). Katowice, 1995. S. 158-179.
11. Magocsi P. R. The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus' 1848-1948. Cambridge, Mass.; London, 1978. P. 24-30.
12. Altermatt U. Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie. Krakow, 1998.
13. Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zrożnicowanie religijne, tożsamość. Krakow, 1997.
14. Krasowski I. Problem autochtonizmu Rusinow w Beskidzie Niskim i Sądeckim//Łemkowie w historii i kulturze Karpat. T. I./Red. J. Czajkowski. Rzeszow, 1992. S. 281-286.
15. Olszański A. Geneza Łemkow -teorie i wątpliwości//Magury'88. Warszawa, 1992. S. 18-43.
16. Repeła J. Przegląd badań nad etnogenezą Łemkow//Wierchy. 1991. Rocznik 57. S. 190-197.
17. Strumiński B. O pochodzeniu Łemkow z punktu widzenia językoznawstwa//Magury'91. Warszawa, 1992. S. 87-96.
18. Szanter Z. Skąd przybyli przodkowie Łemkow? O osadnictwie z południowych stokow Karpat w Beskidzie Niskim I Sądeckim//Magury'93. Warszawa, 1994. S. 7-20.
19. Szanter Z. Jeszcze o osadnictwie zza południowej granicy w Beskidzie Niskim i Sądeckim//Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce/Red. A. Zięba (Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T. V). Krakow, 1997. S. 181-203.
20. Малець О. О. Волохи i волоська колонiзацiя на словацько-польсько-українському прикордоннi//Матерiали науково-практичної конференцiї «Державне регулювання мiжетнiчних вiдносин в Закарпаттi». Ужгород, 1997. С. 190-198.
21. Magocsi P. R. The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus' 1848-1948. Cambridge, Mass.; London, 1978. P. 465-585.
22. Magocsi P. R. Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography. Vol. I. 1975-1984. New York; London, 1988.
23. Magocsi P. R. Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography. Vol. II. 1985-1994. New York, 1998.
24. Magocsi P. R. The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns. Uzhhorod, 2006.
25. Berlin I. Nacjonalizm. Zlekceważona potęga//Idem. Dwie koncepcje wolności i inne eseje/Wybor i oprac. J. Jedlicki. Warszawa, 1991. S. 193-231
26. Parczewski M. Początki kształtowania się polskoruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. Krakow, 1991.
27. Parczewski M. Geneza Łemkowszczyzny w świetle wynikow badań archeologicznych//Łemkowie w historii i kulturze Karpat. T. I./Red. J. Czajkowski. Rzeszow, 1992. S. 11-25.

 

Метки: Украина, русины, карпаты, национальное возрождение