Dorobisz J. Tomas Zamoyski and the Swedish Question in the years 1624-1635

Modified Date
Published Date:
Title of the article Tomasz Zamoyski and the Swedish Question in 1624–1635
Authors Dorobisz, Janusz – Doctor in History, Opole University, Opole, Poland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In the section Commentarii / Articles
Year 2014 Issue 1 Pages 77-87
Type of article RAR Index UDK 94(438).04 Index BBK 63.3(2) Польша
Abstract Tomasz Zamoyski during his lifespan (1594–1638) was voivode of Podolia (1617–1618), Kiev (1618–1628), vice chancellor and then chancellor. He was concerned about Swedish issue, which was shown in his letters and public appearance. The Swedish throne was lost by the Polish branch of House of Vasa in the end of XVI century. This fact lead to conflict between the two lines of royal household, Polish-Swedish war in Duchy of Livonia and Prussia. Conflict Polish-Swedish was also an element of rivalry between two countries with dominum Maris Baltici, and was another element of the Thirty Years' War (1618–1648).Tomasz Zamoyski took part in two unsuccessful Polish-Swedish negotiation (1626, 1628). The voivode also took the part in the Prussian campaign from 1626 and lost for the side Polish battle under Gniew. He tried about the royal hetman dignity then, and did not receive her when the royal troops left the camp shortly before the meeting of the parliament in Torun at the end of 1626. Under the pretext of illness he did not appear on the diets and did not participate in the war, which in 1629 ended the truce in Altmark. Under his shameful conditions Tomasz Zamoyski, the Vice-Chancellor of the Crown, not put his seal and sealed the system Chancellor James Zadzik, and the parliament ratified the agreement. He strongly supported Sigmund III Vasa’s claim for Swedish throne and was unwilling to make any concession.
Keywords Polish-Lithuanian Commonwealth, Sweden, Livonia, Polish-Swedish wars, international relations
Full text version of the article. Article language Russian
Bibliography
 • Cichocki, Marian. Mediacje Francji w rozejmie altmarskim [Mediation of France in conclusion of Altmarsky truce]. Kraków: Polska Akademia Umiejętności Publ., 1928. 135 p. (in Polish.)

  Czapliński, Władysław. Władysław IV i jego czasy [Wladislaw conclude a truce and his Time]. Warszawa: Wiedza Powszechna Publ., 1976. 403 p. (in Polish.)

  Czapliński, Władysław. Na marginesie rokowań w Sztumdorfie [On the sidelines of negotiations in Sztumdorf], in Przegląd Współczesny. 1938. Vol. 66. P. 98–119. (in Polish.)

  Dorobisz, Janusz. Sejm nadzwyczajny z 1624 roku [Extraordinary Seim in 1624]. Opole: Opolskie Towarzystwo Przyajciół Nauk Publ., 1994. 110 p. (in Polish.)

  Dorobisz, Janusz. Jakub Zadzik 1582–1642 [Jakub Zadzik 1582–1642]. Opole: Publ. Uniwersytetu Opolskiego, 2000. 354 p. (in Polish.)

  Filipczak-Kocur, Anna. Sejm zwyczajny z roku 1629 [Ordinary Seim in 1629]. Warszawa; Wrocław: PWN Publ., 1979. 142 p. (in Polish.)

  Jarmiński, Leszek. Tomasz Zamoyski wobec spraw publicznych i wyznaniowych [TomaszZamoyskideeds inpublic affairsandreligious], in Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 1980. Vol. 25. P. 112–138. (in Polish.)

  Kaczorowski, Wlodzimierz. Sejm konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r. [Convocation and elective Sejm during the interregnum 1632]. Opole: Instytut Śląski Publ., 1986. 397 p. (in Polish.)

  Seredyka, Jan. Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku [Esseys of the history ofthe sixteenth and seventeenth centuries]. Poznań: Publ. Forum Naukowe, 2003. 311 p. (in Polish.)

  Seredyka, Jan. Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III Wazy 1629–1632. Zarys wewnętrznych dziejów politycznych [Poland in the lastyears of the reign of Sigismund III Vasa from 1629 to 1632. The outline of the internal political history]. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich Publ., 1978. 231 p. (in Polish.)

  Seredyka, Jan. Sejm w Toruniu z 1626 roku [Seim in Torun’ in 1626]. Wrocław: Ossolineum Publ., 1966. 193 p. (in Polish.)

  Seredyka, Jan. Sejm zawiedzionych nadziei [Parliament of the dashed hopes]. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich Publ., 1981. 124 p. (in Polish.)

  Seredyka, Jan. Wezwanieposiłkówcesarskichdo Polski w 1629 roku [Proclamation of the Emperor of Holy Roman Empire to Poland in 1629], in Zeszyty Naukowe WSP w Opolu.1977. Historia. Vol.XIV.P. 87–97. (in Polish.)

  Serwański, Maciej. Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) [France and Poland during Thirty Years’ War, 1618–1648]. Poznań: Publ. Naukowe UAM, 1986. 450 p. (in Polish.)

  Szelągowski, Adam. O ujście Wisły. Wielka wojna pruska [About themouth of the Vistula. The Great War in Prusia]. Warszawa: Gebethner i Wolff Publ., 1905. 462 p. (in Polish.)

  Szelągowski, Adam. Walka o Bałtyk [Baltic War]. Lwów; Poznań: Publ. Polskie, 1921. 324 p. (in Polish.)

  Teodorczyk Jerzy. Bitwa pod Gniewem 22 IX – 29 IX – 1 X 1626 roku. Pierwsza porażka husarii [The battle of Gniew, 22.09 – 29.09 – 01.10.1626. The first win of hussars], in Studia i Materiały do Historii Wojskowości. 1966. Vol. XII. Part 2. P. 70–171.

  Wisner, Henryk. Wojna inflancka 1625–1629 [The War in Livonia, 1625–1629], in Studia i Materiały do Historii Wojskowości. 1970. Vol. XVI. Part 1. P. 27–94.

  Witusik, Adam Andrzej. Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku [The Youth of Tomash Zamoyski. An education and career of the son of a magnate in Poland in the first half of the seventeenth century]. Lublin: Publ. Lubelskie, 1977. 267 p. (in Polish.)

  Żurkowski, Stanisław. Żywot Tomasza Zamoyskiego, kanclerza w. kor. [Life of Tomash Zamoyski, Chancellor]. Lwów: Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Publ., 1860. 136 p. (in Polish.)

 

Tags: Livonia, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish-Swedish wars, Sweden