Kezha, Yury Nikolaevich. Rogvolod’s polity and formation of an ethnopolitical organization on the territory of the Middle Dvina in the Хth century

Published Date:

For citation: Kezha, Yury Nikolaevich. Rogvolod’s polity and formation of an ethnopolitical organization on the territory of the Middle Dvina in the Хth century, in Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2021. № 2. Pp. 116-132. DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.208

Title of the article Rogvolod’s polity and formation of an ethnopolitical organization on the territory of the Middle Dvina in the Хth century
Authors

Kezha, Yury Nikolaevich — PhD in History, Associate Professor, Polotsk State University, Novopolotsk, Republic of Belarus, OrcID 0000-0001-9760-0341; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section  Miscellanea / Miscellanea
Year 2021 Issue 2 Pages 116-132
Type of article RAR Index UDK; BBK UDK 94 (367.5)“9”; BBK 63.3(4)4 Index DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.208
Abstract The article discusses the first stages in the formation of an ethnopolitical community on the territory of the Belarusian Dvina, known from the annals as «Polochane». Using basic principles developed by the Vienna School of Historical Ethnography, the author identifies significant socio-political changes in the early medieval (9th–10th centuries) history of Eastern Europe due to the emergence of new elites. The formation of stable ethnopolitical communities is associated with the emergence of these elite groups . The absence of particular artifacts of northern European origin in Polotsk and the Polotsk okrug in the 9th – the first half of the 10th century suggests the independent formation of this center on the basis of local social structures. Significant socio-political changes in Eastern Europe arose during the Viking era (9th–10th centuries), and penetration of the North European military-trade groups into the territory of the Middle Dvina was associated with the beginnings of the active functioning of the West-Dvina branch of the Baltic-Black Sea route (the trade route «from the Varangians to the Greeks»). The development of this route became the main reason why Scandinavian leader Rogvolod came to the Polotsk region and formed a territorial and political organization, conditionally referred to as the «Rogvolod Polity». After the middle to the second half of the 10th century, a social transformation took place on the territory of the Middle Dvina, associated with the formation of elite military-trade groups and the formation of a brigade culture. The Rogvolod Polity, as the first stable territorial and political organization in the Dvina basin, created the institutional foundations for the subsequent consolidating ideology (the «core of tradition» according to R. Wenskus), embodied in the 11th century Polotsk princes Rogvolodovichi in the formation of the ethno-political community «Polochane».
Keywords Polochans, Rogvolod’s Polity, the brigade culture, Middle Dvina, Polotsk, ethnicity, ways of intercultural communication
Full text version of the article. Article language  Russian
Bibliography

Alimov, Denis Evgenyevich. Etnogenez khorvatov: Formirovanie khorvatskoy etnopoliticheskoy obshchnosti v VII–ІX v. [Ethnogenesis of the Croats: The formation of the Croatian ethno-political community in the 7th–9th centuries]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ., 2016. 380 p. (in Russian).

Arutyunov, Sergey Aleksandrovich. Protsessy i zakonomernosti vkhozhdeniya innovatsiy v kul’turu etnosa [Processes and patterns of innovation in the culture of the ethnos], in Soviet ethnography. 1982. No. 1. Pp. 8–21. (in Russian).

Dernovich, Sergey Dmitrievich. Skandinavskie drevnosti epokhi vikingov v Belarusi [Scandinavian antiquities of the Viking Age in Belarus]. Minsk: Belaruskaya navuka Publ., 2006. 61 p. (in Russian).

Duk, Dzyanіs Uladzіmіravіch. Polatsk і palachane (ІX–XVIII stst.) [Polotsk and Polotsk inhabitants (9th–18th)]. Navapolatsk: PDU Press, 2010. 180 p. (in Belarusian).

Eremeev, Ivan Igorevich. Drevniy Lukoml’. Lepnaya keramika i rannesrednevekoviy kul’turniy sloy [Ancient Lukoml. Molded ceramics and early medieval cultural layer], in Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. I. No. 1. Minsk, 2007. Pp. 110–134. (in Russian).

Eremeev, Ivan Igorevich; Dzyuba, Olga Fedorovna. Ocherki istoricheskoy geografii lesnoy chasti Puti iz varyag v greki. Arkheologicheskie i paleogeograficheskie issledovaniya mezhdu Zapadnoy Dvinoy i ozerom Ilmen’ [Essays on the historical geography of the forest part of the Way from the Varangians to the Greeks. Archaeological and paleogeographic studies between the Western Dvina and Lake Ilmen’]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya Publ., 2010. 670 p. (in Russian).

Fetisov, Aleksandr Anatolyevich. «Druzhinnaya kul’tura» Drevney Rusi [«Military culture» in Ancient Russia], in Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy. Predposylki i puti obrazovaniya Drevnerusskogo gosudarstva. Moscow, 2012. Pp. 406–436. (in Russian).

Kezha, Yuriy Mіkalaevіch. Asnounyya faktary stanaulennya і legіtymіzatsyі knyazhatskay ulady na belaruskіkh zemlyakh u VIII–X stst. [The main factors of the formation and legitimation of princely power in the Belarusian lands in the 8th–10th centuries], in Studia Historica Europae Orientalis. Issue 6. Minsk: RIVSh Publ., 2013. Pp. 7–60. (in Belarusian).

Kibin’, Aleksey Sergeevich. Ot Yatvyazi do Litvy: politicheskie i sotsiokul’turnye transformatsii v basseyne Verkhnego Nemana v X–XІІІ v. [From Yatvyaz’ to Lithuania: Political and Sociocultural Transformations in the Upper Neman Basin in the 10th–13th centuries]. Moscow: Kvadriga Publ., 2012. 272 p. (in Russian).

Kirpichnikov, Anatoliy Nikolaevich. Drevnerusskoe oruzhie [Old Russian weapons]. Leningrad: Nauka Publ., 1966. 648 p. (in Russian).

Konovalova, Irina Gennadyevna; Melnikova, Elena Aleksandrovna. Drevnyaya Rus’ v sisteme evraziyskikh kommunikatsiy (IX–X vekov) [Ancient Russia in the system of Eurasian communications (9th–10th centuries)]. Moscow: Ves’ mir Publ., 2018. 280 p. (in Russian).

Levko, Olga Nikolaevna. Kordon ― noviy pamyatnik arkheologii epokhi vikingov v Vostochnoy Evrope [Cordon ― a new monument of archeology of the Viking Age in Eastern Europe], in Doklady Natsional’noy akademii nauk Belarusi. No. 5. Minsk: Belaruskaya navuka Publ., 2016. Pp. 120–127. (in Russian).

Leontyev, Andrey Evgenyevich. Arkheologicheskie pamyatniki rostovskoy meri [Archaeological monuments of the Rostov tribe meria], in Problemy izucheniya drevnerusskoy kul’tury. Rasselenie i etnokul’turnye protsessy na Severo-Vostoke Rusi. Moscow: Institute of Archeology (RAS) Press, 1988. Pp. 6–25. (in Russian).

Litovskikh, Elena Vladimirovna; Shchavelev, Aleksey Sergeevich. Territoriya Rusi i Norvegii v pervoy polovine X v. (k sravneniyu dvukh rannikh yazycheskikh gosudarstv) [The territory of Russia and Norway in the first half of the 10th century (compared to the two early pagan states)], in Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekovye. Moscow: Institute of World History, Russian academy of science Press, 2014. Pp. 163–173. (in Russian).

Lysenka, Petr Fedaravich (ed.). Arkhealogіya Belarusі: U 4 t. T. 3. Syarednevyakovy peryyad (ІX–XІІІ stst.) [Archeology of Belarus: In 4 vols. Vol. 3. Medieval period (9th–13th centuries)]. Mіnsk: Belaruskaya navuka Publ., 2000. 554 p. (in Belarusian).

Makarov, Nikolay Andreevich (ed.). Rus’ v IX–X vekakh: Arkheologicheskaya panorama [Rus’ in the 9th–11th centuries: archaeological panorama]. Moscow; Vologda: Drevnosti Severa Publ., 2012. 496 p. (in Russian).

Melnikova, Elena Aleksandrovna. Ekonomicheskie sistemy v epokhu obrazovaniya gosudarstva: Drevnyaya Rus’ i Skandinavskie strany [Economic systems of the emerging statesAncient Rus’ and Scandinavian countries], in Shchavelev, Aleksey Sergeevich (ed.). Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy. Ekonomicheskie sistemy Evrazii v rannee Srednevekov’e. Moscow: Dmitry Pozharsky University Press, 2017. Pp. 390–440. (in Russian).

Melnikova, Elena Aleksandrovna. K voprosu o proiskhozhdenii znakov Ryurikovichey [On the origin of the signs of Rurikovich], in Drevnyaya Rus’ i Skandinaviya: Izbrannye trudy. Moscow: Russian Foundation for Support of Education and Science Publ., 2011. Pp. 241–248. (in Russian).

Melnikova, Elena Aleksandrovna. K tipologii predgosudarstvennykh i rannegosudarstvennykh obrazovaniy v Severnoy i Severo-Vostochnoy Evrope (Postanovka problemy) [On the typology of pre-state and early state formations in Northern and North-Eastern Europe (Problem statement)], in Drevnyaya Rus’ i Skandinaviya: Izbrannye trudy. Moscow: Russian Foundation for Support of Education and Science Publ., 2011. Pp. 15–34. (in Russian).

Mikhaylov, Kirill Alekseevich. Elitarniy pogrebal’niy obryad Drevney Rusi: kamernye pogrebeniya ІX – nachala XІ veka v kontekste severoevropeyskikh analogiy [Elite burial rite of Ancient Russia: chamber burials in the 9th – the beginning of the 11th century in the context of the Northern European analogies]. St. Petersburg: «Branko» Publ., 2016. 272 p. (in Russian).

Mikhaylova, Elena Robertovna. K kharakteristike pogrebal’noy obryadnosti kul’tury pskovskikh dlinnykh kurganov [On the characterization of the funeral rites of the culture of the Pskov long mounds], in Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli. Issue 29. Moscow; Pskov; St. Petersburg, 2014. Pp. 325–328. (in Russian).

Mikhaylova, Elena Robertovna. Nakhodki predmetov vooruzheniya v pskovskikh dlinnykh kurganakh [Finds of weapons in the Pskov long mounds], in Acta Archeologica Albaruthenica. Vol. ІX. Mіnsk, 2013. Pp. 29–44. (in Russian).

Plavіnskі, Mіkalay Alyaksandravіch. Kurganny mogіl’nіk Pagoshcha u kantekstse sіnkhronnykh starazhytnastsyau Braslauskaga Paazerya [Pahosca barrow cemetery in the context of synchronous antiquitesof the Beaslau lakeland]. Mіnsk: A. M. Yanushkevіch Publ., 2017. 242 p. (in Belarusian).

Plavіnskі, Mіkalay Alyaksandravіch et al. Kurgannyya mogіl’nіkі zakhadu Braslauskaga Paazer’ya (materyyaly raskopak 1978–2010 gadoў) [Kurgan burials west of the Braslav Lakes (excavations 1978–2010)]. Mіnsk: Galіyafy Publ., 2014. 220 p. (in Belarusian).

Plavіnskі, Mіkalay Alyaksandravіch. Polatsk da Ragvaloda (pytannі tapagrafіі і khranalogіі kulturnaga sloya) [Polotsk to Rogvolod (issues of topography and chronology of the cultural layer)], in Acta Archeologica Albaruthenica. Vol. II. Mіnsk, 2007. Pp. 25–44. (in Belarusian).

Plokhov, Aleksey Vyacheslavovich. K probleme poyavleniya slavyan v Priil’men’e [To the problem of the appearance of the Slavs on Lake Ilmen], in Ladoga i religioznoe soznanie. St. Petersburg: PAM Publ., 1997. Pp. 105–108. (in Russian).

Radinsh, Arnis. Pogrebal’niy obryad i inventar’ latgalskikh zakhoroneniy 10–13 vekov [Funeral rite and inventory of Latgale burials in the 10th–13th centuries], in Archaeologia Lituana. No. 2. Vilnius, 2001. Pp. 65–118. (in Russian).

Rudnitskiy, Miroslav. Kontakty mezhdu zapadnymi baltami i slavyanami v VI–VII vv.: Arkheologicheskie dannye [Contacts between the Western Balts and Slavs in the 6th–7th centuries: archaeological data], in Stratum plus. 2014. Vol. 5. Pp. 91–117. (in Russian).

Ryabtsevich, Valentin Naumovich. O chem rasskazyvayut monety? [What do the coins tell us about?]. Minsk: Narodnaya asveta Publ., 1977. 399 p. (in Russian).

Samonova, Mariya Nikolaevna. Skandinavy na belorusskikh zemlyakh v IX–X vv.: K postanovke problemy [Scandinavians on the Belarusian lands in the 9th–10th centuries: to the formulation of the problem], in Studia Historica Europae Orientalis. 2010. Issue 3. Pp. 16–29. (in Russian).

Shchavelev, Aleksey Sergeevich. Rusy/Rosy v Vostochnoy Evrope: Model’ invazii i nekotorye osobennosti integratsii v mire vostochnykh slavyan [Rus/Ros in Eastern Europe: A model of invasion and some features of integration in the world of the Eastern Slavs], in Ural’skiy istoricheskiy vestnik. No. 1 (38). Ekaterinburg: Institute of History and Archeology, Russian academy of science, 2013. Pp. 112–121. (in Russian). Shchavelev, Aleksey Sergeevich; Fetisov, Aleksandr Anatolyevich. K istoricheskoy geografii Vostochnoy Evropy ІX v. 2. Karta skandinavskikh kompleksov i artefaktov [To the historical geography of Eastern Europe in the 9th century. 2. Map of Scandinavian complexes and artifacts], in Shchavelev, Aleksey Sergeevich (ed.). Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy. Ekonomicheskie sistemy Evrazii v rannee Srednevekovye. Moscow: Dmitry Pozharsky University Press, 2017. Pp. 278–328. (in Russian).

Shpirt, Andrey Mikhaylovich. Venskaya shkola istoricheskoy etnografii i problema etnogeneza v epokhu rannego srednevekovya (opyt istoriograficheskogo obzora) [Vienna School of Historical Ethnography and the Problem of Ethnogenesis in the Early Middle Ages (Historiographic Review Experience)], in Almanakh po istorii srednikh vekov i rannego Novogo vremeni. 2013. No. 3–4. Pp. 42–52. (in Russian).

Shtykhau, Georgіy Vasіlyevіch. Kryvіchy: pa materyyalakh raskopak kurganou u Paunochnay Belarusі [Krivichi: based on excavation of burial mounds in Northern Belarus]. Mіnsk: Navuka і tekhnіka Publ., 1992. 191 p. (in Belarusian).

Shtykhov, Georgiy Vasilyevich. Drevniy Lukoml’ — material’naya kul’tura v etnicheskom aspekte (І tysyacheletie n. e.) [Ancient Lukoml’ ― material culture in the ethnic aspect (1st millennium AD)], in Zbornіk materyyalau mіzhnarodnay navukovay kanferentsyі «Aktualnyya prablemy rannyay gіstoryі slavyan». Mіnsk: Belaruskaya navuka Publ., 2011. Pp. 45–59. (in Russian).

Stefanovich, Petr Sergeevich. Novye podkhody k medievistike: Vzglyad iz «drevnerusskoy perspektivy» [New Approaches to Medieval Studies: A View from the «Old Russian Perspective»], in Istoricheskaya pamyat’ i rossiyskaya identichnost’. 2018. Pp. 467–487. (in Russian).

Voytekhovich, Andrey Vyacheslavovich. Pogrebalniy obryad naseleniya Polotskoy zemli v X–XII vv. [Funeral rite of the population of Polotsk land in the 10th–12th centuries]. Minsk: Belaruskaya navuka Publ., 2019. 269 p. (in Russian).

Vaytsyakhovіch, Andrey Vyachaslavavіch. Zmeny u abradze krematsyі na terytoryі Polatskay zyamlі u X st. [Changes in the cremation ritual on the territory of the Polotsk land in the 10th century], in Materyyaly mіzhnarodnay navukovay kanferentsyі «Aktualnyya prablemy rannyay gіstoryі slavyan». Mіnsk: Belaruskaya navuka Publ., 2011. Pp. 178–184. (in Belarusian).

Vaytsyakhovіch, Andrey Vyachaslavavіch. Znakhodkі trapetsapadobnykh padvesak u kurganakh Paўnochnay і Tsentralnay Belarusі [Detection of trapezoidal pendants in barrows of Northern and Central Belarus], in Duk, Dzyanіs Uladzіmіravіch; Lobach, Uladzіmіr Alyaksandravіch; Shydlouskiy, Syargey Alegavіch (eds). Bielaruskaje Padzvinnie: Vopyt, mietodyka i vyniki paliavych i miždyscyplinarnych dasliedavanniaŭ: Zbornik navukovych artykulaŭ II mižnarodnay navukovay kanfierencyi, Polatsk, 17–18 krasav. 2014 g. Part 1. Navapolatsk: Polotsk State University Press, 2014. Pp. 35–40. (in Belarusian).

 

Tags: early Middle Ages, ethnicity, Slavs, medieval studies, MISCELLANEA / MISCELLANEA, historical source, cultural studies, 10th century, 11th century, 9th century, ways of intercultural communication

  • Hits: 518