Malinovská, Nora. Problems of Slavic identity on the pages of the Slovak journal «Konštantínove listy / Constantine’s Letters»

Published Date:

For citation: Malinovská, Nora. Problems of Slavic identity on the pages of the Slovak journal «Konštantínove listy / Constantine’s Letters», in Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2021. № 1. Pp. 161-168. DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.110

Title of the article Problems of Slavic identity on the pages of the Slovak journal «Konštantínove listy / Constantine’s Letters»
Authors

Malinovská, Nora — PhD in History, Assistant Professor, Comenius University in Bratislava, Slovakia, OrcID 0000-0001-5334-207X, ResearcherID X-7405-2018; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In the section Recensiones / Reviews
Year 2021 Issue Pages 161-168
Type of article RAR Index UDK; BBK UDK 94(437.6);
BBK 63.3(0=Словак)4)
Index DOI https://doi.org/10.21638/spbu19.2021.110
Abstract

The author provides an overview of articles on the topic of Slavic identity and the development of common Slavic self-consciousness published in the international scientific journal «Konštantínove listy / Constantine’s Letters», published by the Institute for Research of the Cultural Heritage of Constantine and Methodius of the Faculty of Philosophy named after Constantine the Philosopher in Nitra (Slovakia). The main goal of the journal, founded in 2008, is to present the actual results of research on the problems and topics related to the cultural and political history of Great Moravia, as well as the functioning of the Cyril and Methodius tradition in the Slavic world in later times, right up to the present day. Analyzing the results of research published on the pages of the journal, the author comes to the conclusion that most of the authors are looking for and find the initial impulse of common Slavic self-consciousness in Great Moravia. It is the ideological and cultural heritage of the Great Moravian Cyril and Methodius tradition, primarily the Slavic alphabet, literature and Church Slavonic language, that became the basis for the formation of the Slavic world as an ethnic, cultural and historical integrity.

Keywords Slavs, Slavic identity, Great Moravia, Cyrillo-Methodian heritage, historiography, ethnicity, Byzantine heritage, cultural studies, historical journal
Full text version of the article. Article language  Russian
Bibliography

Arseniy, archimandrite. Shanuvannya svyatikh Kirila i Mefodiya v Pravoslavniy Tserkvi [Veneration of Saints Cyril and Methodius in the Orthodox Church], in Konštantínove listy. 2012. Vol. 5. Pp. 19–28. (in Ukrainian).

Diatka, Cyril. Historický kontext misie solúnskych bratov Sv. Cyrila a Metoda [Historical context of Solun brothers’s Sts. Cyril and Methodius mission], in Konštantínove listy. 2008. Vol. 1. Pp. 84–95. (in Slovak).

Geteni, Martin. Proniknennya tvorchosti Konstyantina ta Mefodiya v Kiivsku Rus’. (Priznaki problemi u novіy cheskіy ta slovatskіy gіstografіi) [Intrusion of Constantine’s and Methodius’ work in Kiev Rus’. (Traces of the problem in current Slovak and Czech historiography)], in Konštantínove listy. 2009. Vol. 2. Pp. 66–81. (in Ukrainian).

Havlíková, Lubomíra. Obraz Velkomoravského vládce Svatopluka v české a moravské historiografii 19. a 20. století [Svatopluk’s image in the Czech and Moravian historiography in the 19th and 20th Centuries], in Konštantínove listy. 2015. Vol. 8. Pp. 63–77. (in Czech).

Ivanič, Peter; Lukáčová, Martina. Historicko-geografický kontext misií solúnskych bratov. (Cesty Sv. Konštantína-Cyrila a Metoda do roku 867) [Historical-geographical context of the Solun brothers’ missions. (Journeys of Sts. Constantine-Cyril and Methodius until 867)], in Konštantínove listy. 2014. Vol. 7. Pp. 2–13. (in Slovak).

Kondrla, Peter; Králik, Roman. Špecifiká misie solúnskych bratov a ich aktualizačný potenciál [The specifics of mission of the Thessalonian brothers and the potential for their actualization], in Konštantínove listy. 2016. Vol. 9/2. Pp. 90–97. (in Slovak).

Kovalchuk, Natalia; Jakubovská, Viera. Apostol’skaya missiya Svyatykh Kirilla i Mefodiya v kontekste razvitiya fenomena slova v ukrainskoy kul’ture [The Apostolic mission of Saints Cyril and Methodius in the context of the word phenomenon development in Ukrainian culture], in Konštantínove listy. 2018. Vol. 11/2. Pp. 87–97. (in Russian).

Labanc, Peter. Otázka existencie východného rítu v 13. a 14. storočí na Spiši [The question of the existence of eastern rite in Spiš during 13th and 14th century], in Konštantínove listy. 2017. Vol. 10/1. Pp. 198–210. (in Slovak).

Mihaljević, Milan. Croatian glagolitism between the West and the East, in Konštantínove listy. 2017. Vol. 10/1. Pp. 190–197.

Ruttkay, Alexander T. O počiatkoch kresťanstva na území Slovenska, význame Cyrilo-Metodskej misie a jej odozvách v 10.–11. storočí [On the Origins of Christianity in the territory of the Slovak Republic, significance of missionary work of Cyril and Methodius and responses to it in the 10th–11th centuries], in Konštantínove listy. 2016. Vol. 9/2. Pp. 2–10. (in Slovak).

Shimko, Elena Vladimirovna. Tserkovno-slavyanskiy yazyk pozdnikh periodov: problemy izucheniya i opisaniya [Church-Slavonic language of the late period: Problems of study and description], in Konštantínove listy. 2012. Vol. 5. Pp. 63–72. (in Russian).

Taneski, Zvonko. Cyrilo-metodské dedičstvo — začiatok slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov [Cyril’s and Methodius’s heritage — start of literary and cultural relations between Slovaks and Macedonians], in Konštantínove listy. 2010. Vol. 3. Pp. 49–54. (in Slovak).

Taneski, Zvonko. Niektoré teórie a historicko-spoločenské podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva [Some theories and historical-social conditions of Slavonic writing and literature origins], in Konštantínove listy. 2008. Vol. 1. Pp. 110–124. (in Slovak).

Velev, Ilija. The Moravian mission and the affirmation of the Slavonic civilization and culture, in Konštantínove listy. 2012. Vol. 5. Pp. 11–18.

Vepřek, Miroslav. Filologický pohled na problém kontinuity cyrilometodějské kulturní tradice v Čechách 10.–11. století [The issue of continuity of Cyrillo-Methodian cultural tradition in Bohemia of the 10th and 11th centuries from the philological viewpoint], in Konštantínove listy. 2010. Vol. 3. Pp. 39–48. (in Czech).

Zozuľak, Ján. Zdroj hodnôt v kultúrnom živote Slovanov [A source of values in the cultural life of the Slavs], in Konštantínove listy. 2019. Vol. 12/1. Pp. 13–21. (in Slovak).

Žeňuch, Peter. Byzantsko-slovanská tradícia v staršom období vývinu slovenskej kultúry [The Byzantine-Slavic tradition in the older period of Slovak culture development], in Konštantínove listy. 2020. Vol. 13/1. Pp. 112– 125. (in Slovak).

Žeňuch, Peter. Formovanie byzantsko-slovanskej konfesionálnej identity v staršom období slovenských kultúrnych dejín [Formation of the Byzantine-Slavic confessional identity in an earlier period of the Slovak cultural history], in Konštantínove listy. 2016. Vol. 9/1. Pp. 199–209. (in Slovak).

 

Tags: historiography, Great Moravia, ethnicity, Slavs, medieval studies, historical journal, Byzantine studies, RECENSIONES / REVIEWS, MALINOVSKA N., cultural studies

  • Hits: 332