Michna E. "The Rusyns history is more beautiful than the ukranians" using history in the process of legitimization of national aspiration by carpatho-rusyn ethnic leaders in transcarpathian Ukraine

Modified Date
Published Date:
Title of the article  "The Rusyns history is more beautiful than the ukranians" using history in the process of legitimization of national aspiration by carpatho-rusyn ethnic leaders in transcarpathian Ukraine
Authors  Michna E. - The Jagiellonian University in Krakow (Poland)
In the section  Commentarii / Articles
Year 2010 Issue  1 Pages  89-108
Type of article RAR Index UDK   Index BBK  english
Abstract  Adducing to the past, ethnic myths, the history and traditions is also a basis of national and ethnic ideologies. The vision of the Carpatho-Rusyn ethnic leaders is based on a fundamental premise that over the course of history, until the year 1945, the Rusyns had nothing in common with the Ukrainians. They have their own specifi c and unique history which decided of their distinctness and which gives them the right to recognize them as a fourth Eastern Slavic nation, separate from the Ukrainians.
Keywords  Carpathians, rusyns, national renaissance, Ukraine
Full text version of the article Article language  english
Bibliography

1. Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 49.
2. Smith A. Nacjonalizm. Warszawa, 2007. P. 180.
3. American Ethnic Politics/Ed. by H. Fuchs. New York, 1968.
4. Bobrownicka M. Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Krakow, 2006. S. 5-14.
5. Petersen W. On the Subnations of Western Europe//Ethnicity. Theory and Experience/Ed. by N. Glazer and D. P. Moynihan. Cambridge, Mass., 1975. P. 177-209.
6. Eriksen T. H. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London, 1993.
7. Chapman M., McDonald M., Tonkin E. Introduction -History and Social Anthropology//History and Ethnicity/Ed. by M. Chapman, M. McDonald, and E. Tonkin. London; New York, 1989. P. 1-21.
8. Mach Z. Symbols, Conflict and Identity. Essays in political Anthropology. Albany; New York, 1993. P. 45-50.
9. Michna E. Kwestie etniczno-narodowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej I zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce. (Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. Vol. VIII). Krakow, 2004.
10. Bruski J. J. Rusini Karpaccy -separatyzm czy przebudzenie narodowe? (Z genezy wspołczesnego rusinizmu)//Regionalizm a separatyzm -historia i wspołczesność/Red. M. Wanatowicz (Prace Naukowe Uniwersytety Śląskiego. Nr 1492). Katowice, 1995. S. 158-179.
11. Magocsi P. R. The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus' 1848-1948. Cambridge, Mass.; London, 1978. P. 24-30.
12. Altermatt U. Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie. Krakow, 1998.
13. Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zrożnicowanie religijne, tożsamość. Krakow, 1997.
14. Krasowski I. Problem autochtonizmu Rusinow w Beskidzie Niskim i Sądeckim//Łemkowie w historii i kulturze Karpat. T. I./Red. J. Czajkowski. Rzeszow, 1992. S. 281-286.
15. Olszański A. Geneza Łemkow -teorie i wątpliwości//Magury'88. Warszawa, 1992. S. 18-43.
16. Repeła J. Przegląd badań nad etnogenezą Łemkow//Wierchy. 1991. Rocznik 57. S. 190-197.
17. Strumiński B. O pochodzeniu Łemkow z punktu widzenia językoznawstwa//Magury'91. Warszawa, 1992. S. 87-96.
18. Szanter Z. Skąd przybyli przodkowie Łemkow? O osadnictwie z południowych stokow Karpat w Beskidzie Niskim I Sądeckim//Magury'93. Warszawa, 1994. S. 7-20.
19. Szanter Z. Jeszcze o osadnictwie zza południowej granicy w Beskidzie Niskim i Sądeckim//Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce/Red. A. Zięba (Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. T. V). Krakow, 1997. S. 181-203.
20. Малець О. О. Волохи i волоська колонiзацiя на словацько-польсько-українському прикордоннi//Матерiали науково-практичної конференцiї «Державне регулювання мiжетнiчних вiдносин в Закарпаттi». Ужгород, 1997. С. 190-198.
21. Magocsi P. R. The Shaping of a National Identity. Subcarpathian Rus' 1848-1948. Cambridge, Mass.; London, 1978. P. 465-585.
22. Magocsi P. R. Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography. Vol. I. 1975-1984. New York; London, 1988.
23. Magocsi P. R. Carpatho-Rusyn Studies. An Annotated Bibliography. Vol. II. 1985-1994. New York, 1998.
24. Magocsi P. R. The People from Nowhere. An Illustrated History of Carpatho-Rusyns. Uzhhorod, 2006.
25. Berlin I. Nacjonalizm. Zlekceważona potęga//Idem. Dwie koncepcje wolności i inne eseje/Wybor i oprac. J. Jedlicki. Warszawa, 1991. S. 193-231
26. Parczewski M. Początki kształtowania się polskoruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. Krakow, 1991.
27. Parczewski M. Geneza Łemkowszczyzny w świetle wynikow badań archeologicznych//Łemkowie w historii i kulturze Karpat. T. I./Red. J. Czajkowski. Rzeszow, 1992. S. 11-25.

 

Tags: Ukraine, Carpathians, rusyns, national renaissance