Vovina-Lebedeva, Varvara Gelievna. The "Göttingen method" or the Prague school? (On the question of A.-L. Schlözer's and Josef Dobrovsky's studies on Old Russian chronicles)

Published Date:

For citation: Vovina-Lebedeva, Varvara Gelievna. The "Göttingen method" or the Prague school? (On the question of A.-L. Schlözer's and Josef Dobrovsky's studies on Old Russian chronicles), in Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2007. № 1-2. Pp. 57-68. 

Title of the article The "Göttingen method" or the Prague school? (On the question of A.-L. Schlözer's and Josef Dobrovsky's studies on Old Russian chronicles)
Authors Vovina-Lebedeva, Varvara Gelievna - Leading Researcher, St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In the section Commentarii / Articles
Year 2007 Issue  1-2 Pages  57-68
Type of article RAR Index UDK  9(С)12 + 930. 1 Index BBK  63.3(2)41
Abstract

The work was carried out within the framework of the project “Russia and Western Europe: mutual influence
cultures, contacts and intermediaries "with the support of the Russian Humanitarian Science Foundation (competition of Russian-French joint projects of the Russian Humanitarian Science Foundation and the National Center for Scientific Research of France 2007).

The author of the article examines the research activity of August Ludwig Schlözer and Josef Dobrovsky devoted to Old Russian chronicles, Schlözer's work on Nestor's Chronicle, and the main content and stages of Josef Dobrovsky's work in Russian depositories of manuscripts.

Keywords  A.-L.Schlozer, Josef Dobrovsky, old russian chronicles, old russian literature, nestors chronicles
Full text version of the article Article language Russian
Bibliography
 • 1. Obshchestvennaya i chastnaya zhizn' Avgusta Lyudviga Shletsera, im samim opisannaya, in Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i literatury. T. 13. 1875. P. 30.
 • 2. Obshchestvennaya i chastnaya zhizn' Avgusta Lyudviga Shletsera. Pp. 63-64.
 • 3. Shapiro A. L. Istoriografiya s drevneyshikh vremen po XVIII vek. Kurs lektsiy. Leningrad, 1982. Pp. 217-224.
 • 4. Schlözer A.-L. Prober RussischerAnnalen. Bremen; Göttingen, 1768.
 • 5. Schlözer A.-L. Russische Annalen in ihrer slavonischen Grund-Sprache Verglichen. Vol. 1-5. Göttingen, 1802-1809.
 • 6. Shletser A.-L. Nestor. Russkiye letopisi na drevleslavyanskom yazyke, slichennyye, perevedennyye i ob"yasnennyye Avgustom Ludovikom Shletserom. Perevod D. YAzykova. Ch. 1. St.-Petersburg, 1809; Ch. 2. St.-Petersburg, 1816; Ch. 3. St.-Petersburg, 1819.
 • 7. Shapiro A. L. Istoriografiya s drevneyshikh vremen. P. 219.
 • 8. Shletser A.-L. Nestor. P. XIV.
 • 9. Letopis' Nestorova s prodolzhatelyami po Kenigsbergskomu spisku do 1206 goda. St.-Petersburg, 1767.
 • 10. Russkaya letopis' po Nikonovu spisku. Izdannaya pod smotreniyem imp. Akademii nauk. Ch. 1, do 1094 goda. St.-Petersburg, 1767.
 • 11. Shletser A.-L. Nestor. S. XI.
 • 12. Shletser A.-L. Nestor. S. IX-X.
 • 13. Kachenovskiy M. T. O trudakh Shletsera i Tunmanna dlya russkoy istorii, in Tsvetnik. Ch. VIII. № 10. 1810. Pp. 131-138. 
 • 14. Solov'yev S. M. Shletser i antiistoricheskoye napravleniye, in Russkiy vestnik. 1857. T. 8. Aprel'. Kn. 2. Pp. 431-480.
 • 15. Shletser A.-L. Nestor. P. RMI.
 • 16. Paletskiy F. Biografiya Iosifa Dobrovskogo. Perevod s nemetskogo A. Tsarskogo Moscow, 1838.
 • 17. Iposti G. Aleksandr Christoforovič Vostokov. Dalla pratica poetica agli studi metrico-filologici. Bologna, 2007. Pp. 29, 45.
 • 18. Krbec M., Michálková V. Der Briefwechsel zwischen Iosef Dobrovský und Karl Gottlob von Anton. Berlin, 1959.
 • 19. Moiseyeva G. N., Krbets M. M. Yozef Dobrovskiy i Rossiya. Leningrad, 1990.
 • 20. Moiseyeva G. N., Krbets M. M. Yozef Dobrovskiy. P. 143.
 • 21. Moiseyeva G. N., Krbets M. M. Yozef Dobrovskiy. P. 47.
 • 22. Keenan E. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor' Tale. Cambridge, MA, 2003. P. 105.
 • 23. Paletskiy F. Biografiya Iosifa Dobrovskogo. Pp. 25-26.
 • 24. Müller I. Altrussische Geschichte nach Nestor: Mit Rucksicht auf Schlozers Russische Annalen, die hier berichtigt, erganzt und verm werden. Berlin, 1812.
 • 25. Presnyakov A. Ye. A. A. Shakhmatov v izuchenii russkikh letopisey, in Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Akademii nauk (IORYAS). T. 25. Pg., 1926. P. 164.
 • 26. Shletser A.-L. Nestor. Pp. 679-686.
 • 27. Chirkov S. V. Rabota A. Ye. Presnyakova po istoriografii russkogo letopisaniya, in Arkheograficheskiy yezhegodnik (AE) za 1968 god. Moscow, 1970. P. 427.
 • 28. Chirkov S. V. A. A. Shakhmatov i A. Ye. Presnyakov (Po materialam arkhiva A. Ye. Presnyakova), in Istoricheskiye zapiski (IZ). T. 88. Moscow, 1971. P. 385.
 • 29. Likhachev D. S. Tekstologiya. Leningrad, 1983. P. 10.
 • 30. Dobrowsky I. Wie soll Nestors Chronik aus so mancherlei Recensionen des Textes, die in Handschriften zu finden sind, rein hergestellt werden, in Müller I. Altrussische Geschichte... P. 32.
 • 31. Chirkov S. V. Rabota A. Ye. Presnyakova... P. 427.
 • 32. Presnyakov A. Ye. A. A. Shakhmatov... P. 164.
 • 33. Chirkov S. V. A. A. Shakhmatov i A. Ye. Presnyakov... P. 389.
 • 34. Müller I. Altrussische Geshichte nach Nestor. Pp. IV-VI.
 • 35. Korrespodence Josefa Dobrovského. Díl. II. Vzájemne dopisy Josefa Dobrovského a Jiriho Samuele Bandtkeho z let 1810-1827. K vydáni upravil V. A. Francev. V Praze, 1906.
 • 36. Jahrbücher der Literatur. 1824. Bd XXVII. Pp. 254-284.
 • 37. Moiseyeva G. N., Krbets M. M. Yozef Dobrovskiy. P. 154.
 • 38. Moiseyeva G. N., Krbets M. M. Yozef Dobrovskiy. P. 10.
 • 39. Der Hrn. Geheimen Justiz Paths Heyne in Goettingen Korrespodence Josefa Dobrovského. Pp. 13-14.
 • 40. Der Hrn. Geheimen Justiz Paths Heyne in Goettingen Korrespodence Josefa Dobrovského. P. 22.
 • 41. Shletser A.-L. Nestor. P. 25.
 • 42. Shletser A.-L. Nestor. P. 425.
 • 43. Shletser A.-L. Nestor. P. XVI.
 • 44. Yosif Dobrovskiy v noveyshey kharakteristike V. Branulya. Perevod s cheshskogo M. Popruzhenko. Voronezh, 1887.
 • 45. Yosif Dobrovskiy v noveyshey kharakteristike V. Branulya. Pp. 6-7.
 • 46. Yosif Dobrovskiy v noveyshey kharakteristike V. Branulya. P. 8.

 

Tags: medieval studies, COMMENTARII / ARTICLES, historical source, Josef Dobrovsky, A.-L.Schlozer, old russian chronicles, old russian literature, nestors chronicles, history of slavic studies, cultural studies, Languages and literature, VOVINA-LEBYEDYEVA V. G.

 • Hits: 501