Mârza, R. Teaching Slavic History in Romania in 2017

Modified Date
Published Date:
Title of the article Teaching Slavic History in Romania in 2017
Authors Mârza, Radu ― Doctor in History, Professor, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In the section COMMENTARII / ARTICLES
Year 2017 Issue 2 Pages 140-156
Type of article RAR Index UDK; BBK BBK 63.3(0)5; UDK 94(498) Index DOI 10.21638/11701/spbu19.2017.211
Abstract
The teaching of Slavic History in Romania has a tradition of over one century. It started systematically with the opening of the first chairs of «Slavic Philology» at the Bucharest and Iaşi Universities (Professors Ioan Bogdan, Ilie Bărbulescu) in 1891, respectively in 1905. Since then, Romanian universities have always had chairs and departments of Slavic Studies and Slavic History. At the University of Cluj, a Chair of Slavic and South-East-European History was founded in 1919. Today, Slavic languages, cultures and literatures are taught at Babeş-Bolyai University in Cluj, at the Faculty of Letters. At the Faculty of History and Philosophy of the same university I have been teaching a course entitled «Slavs and Slavonism in Romanian History» since 2005. My paper will discuss the cultural context for teaching Slavic history, language and cultures in today’s Romania, as well as several concrete teaching approaches I have adopted in this area. The students’ cultural and educational background is important: it is an interesting consequence of a larger cultural context and the teacher must adapt his discourse to it. I will also discuss the topics of the lectures, their structure, the sources we discuss in the seminars, and the literature offered to the students for reading.
Keywords
Slavic studies, Romania, history of the Slavs, Slavic-Romanian relations, historiography, universities in Romania, Babeș-Bolyai University in Cluj 
Full text version of the article. Article language English
References
 • Alzati, Cesare. În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc [In the hearth of Europe. Studies of religious history of the Romanian territory]. Ed. de Şerban Turcuş. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română Publ., 1998. 237 p. (in Romanian).

  Bărbulescu, Ilie. Problemele capitale ale Slavisticei la Români [Capital issues of the Slavic studies in Romania]. Iaşi: [s. n.], 1906. 51 p. (in Romanian).

  Bogdan, Ioan. Însemnătatea studiilor slave pentru Români [Importance of Slavic studies in Romania]. Bucureşti: Socecu Publ., 1894. 41 p. (in Romanian).

  Ciobanu, Veniamin. Ţările Române şi Polonia, sec. XIV–XVI [Romanian countries and Poland, 14th–16th centuries]. Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1985. 112 p. (in Romanian).

  Costin, Miron. Opere [Works]. Ediţie critică de Petre P. Panaitescu. Bucureşti: Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. 533 p. (in Romanian).

  Curta, Florin. The changing image of the Early Slavs in the Rumanian historiography and archeological literature, in Südost-Forschungen. 1994. Vol. 53. P. 225–310.

  Curta, Florin. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 463 p.

  Curta, Florin. Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI–VII [The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700]. Târgovişte: Cetatea de Scaun Publ., 2006. 414 p. (in Romanian).

  Dvornik, Francis. Slavii în istoria şi civilizaţia europeană [The Slavs in European history and civilization]. Bucureşti: ALL Publ., 2001. 636 p. (in Romanian).

  Geambaşu, Constantin (ed.). Catedra de limbi şi literaturi slave. Scurt istoric [The department of Slavic languages and literatures]. Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. 176 p. (in Romanian).

  Ghitta, Ovidiu. Silviu Dragomir, historien des relations ecclesiastiques roumano-russes [Silviu Dragomir, historian of the Romanian-Russian religious relations], in Transylvanian Review. 1993. Vol. II. No. 2. P. 53–59 (in Romanian).

  Grecu, Al. [Panaitescu, Petre P.]. Bulgaria în nordul Dunării în veacurile al IX–X-lea [Bulgaria at the north of Danube during the 9th–10th centuries], in Studii şi Cercetări de Istorie Medie. 1950. Vol. I. No. 1. P. 223–236 (in Romanian).

  Harea, Vasile. Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh. Studii [Dimitrie Cantemir and his son Antioh. Papers]. Ed. by Sorina Bălănescu. Iaşi: Ed. Universităţii din Iaşi, 1999. 240 p. (in Romanian).

  Istoria minorităţilor naţionale din România [History of the national minorities in Romania]. Material auxiliar pentru profesorii de istorie. Ed. by Doru Dumitrescu, Carol Căpiță, Mihai Manea. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică Publ., 2008. 279 p. (in Romanian).

  Lemerle, Paul. Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans [The earliest information on the miracles of St. Demetrius and the penetration of the Slavs into the Balkans]. Vol. I. Paris: CNRS Publ., 1979. 268 p. (in French).

  Linţa, Elena (ed.). Din istoricul slavisticii româneşti [From the history of the Romanian Slavic studies]. București: Universitatea din Bucureşti Press, 1982. 404 p. (in Romanian).

  Macůrek, Josef. Valaši v západních Karpatech v 15.18. století. K dějinám osídlení a hospodářsko-společenského vývoje jižního Těšínska, jihozápadního Polska, severozápadního Slovenska a východní Moravy [Valachians in the western Carpathians in the 15th–18th centuries. Contributions to the history of the colonisation and social-economic evolution of the southern Těšín, south-western Poland, north-western Slovakia and eastern Moravia]. Ostrava: Krajské nakladatelství Publ., 1959. 528 p. (in Romanian).

  Mazilu, Dan Horia. Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie [We about the others. Fake dissertation of imagology]. Iaşi: Polirom Publ., 1999. 264 p. (in Romanian).

  Mârza, Radu. A Bibliography of Bogdan Petriceicu Hasdeu’s Concerns in the Field of Slavonic Studies, in Transylvanian Review. 2003. Vol. XII. No. 2. P. 118–130.

  Mârza, Radu. Identităţile slave ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu [Slavic identities of Bogdan Petriceicu Hasdeu], in Identitate şi alteritate. 4. Studii de istorie politică şi culturală. Ed. by Constantin Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici. Cluj-Napoca: Argonaut Publ., 2007. P. 259–273 (in Romanian).

  Mârza, Radu. Ilie Bărbulescu și înființarea catedrei de limbi slavice la Universitatea din Iași. Contribuții documentare [Ilie Bărbulescu and the foundation of the chair of Slavic languages at the University in Iași. Documentary contributions], in Cliveti, Gheorghe (ed.). Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu. Iaşi: Ed. Universității Al. I. Cuza, 2014. P. 631–660 (in Romanian).

  Mârza, Radu. Ioan Bogdan: His Education and Career in the Field of Slavonic Studies, in Transylvanian Review. Spring, 2006. Vol. XV. No. 1. P. 3–26.

  Mârza, Radu. Istoricul Mihail P. Dan (1911–1976) [The historian Mihail P. Dan (1911–1976)], in Caietele «David Prodan». Ianuarie–iunie, 1994. Vol. I. No. 1. P. 50–57 (in Romanian).

  Mârza, Radu. Recitindu-i pe clasici. Lecţiile inaugurale ale lui Ioan Bogdan (1891) şi Ilie Bărbulescu (1905) [Rereading the classics. The inaugural lectures of Ioan Bogdan (1891) and Ilie Bărbulescu (1905)], in Romanoslavica. 2009. Vol. XLV. P. 153–166 (URL: http://www.romanoslavica.ro) (in Romanian).

  Mârza, Radu. Recitindu-l pe Panaitescu: Bulgaria în nordul Dunării [Rereading Panaitescu: Bulgaria at the north of Danube], in Moisa, Gabriel (ed.). Studii de istoriografie românească. Cluj: Dacia Publ., 2008. P. 159–178 (in Romanian).

  Mârza, Radu. Slavistica şi formaţia istorică a lui Silviu Dragomir [Slavic studies and the formation of the historian Silviu Dragomir], in Pop, Ioan-Aurel Pop; Şipoş, Sorin (eds). Silviu Dragomir. 120 de ani de la naştere. Oradea: Ed. Universităţii din Oradea, 2011. P. 197–208 (in Romanian).

  Mârza, Radu. The History of Romanian Slavic Studies. From the Beginnings until the First World War. Cluj-Napoca: Ed. Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, 2008. 624 p.

  Mihăilă, Gheorghe. Cultură şi literatură română veche în context european. Studii şi texte [Old Romanian culture and literature in European context. Papers and texts]. Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică Publ., 1979. 430 p. (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe (ed.). Bogdan, Ioan. Scrieri alese [Bogdan, Ioan. Selected works]. Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1968. 709 p. (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea [Between East and West. Studies on the Romanian culture and literature during the 15th–18th centuries]. Bucureşti: Roza Vânturilor Publ., 1999. 399 p. (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. Langue et culture roumaine dans l’éspace sud-est-européen [Romanian language and culture in the south-east-european area]. Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2001. 713 p. (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. O sută de ani de studii slavo-române la Universitatea din Bucureşti [Hundred years of Slavic-Romanian studies at the University in Bucharest], in Romanoslavica. 1992. Vol. XXIX. P. 15–56 (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. Slavistica românească după 1944 şi sarcinile ei actuale (Lucrările de lingvistică) [The Romanian Slavic studies after 1944 and its current tasks. The works on linguistics], in Romanoslavica. 1960. Vol. IV. P. 5–34 (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. Studii de lexicologie şi istorie a lingvisticii româneşti [Studies of lexicology and history of the Romanian linguistics]. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică Publ., 1973. 228 p. (in Romanian).

  Mihăilă, Gheorghe. Studii de lingvistică şi filologie [Studies of linguistics and philology]. Timişoara: Facla Publ., 1981. 292 p. (in Romanian).

  Milescu, Nicolae. Călătorie în China, 16751677 [Travel to China, 1675–1677]. Bucureşti: Monitorul Oficial Publ., 1941. 224 p. (in Romanian).

  Milescu, Nicolae. Descrierea Chinei [Description of China]. Bucureşti: ESPLA Publ., 1958. 287 p. (in Romanian).

  Milescu, Nicolae. Jurnal de călătorie în China [Diary of the travel to China]. Bucureşti: Minerva Publ., 1987. 399 p. (in Romanian).

  Mitu, Mihai. Slavona românească [The Romanian Slavonic language]. Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2002. 84 p. (in Romanian).

  Morfill, William Richard. An Essay on the Importance of the Study of the Slavonic Languages. Inaugural Lecture. Oxford, 1890. 33 p.

  Niţă-Armaş, Silvia. În jurul problemei cuvintelor de origine românească în limba slovacă [On the question of the words of Romanian origin in the Slovak language], in Studii şi cercetări lingvistice. 1966. Vol. XVII. No. 5. P. 579–591 (in Romanian).

  Niţă-Armaş, Silvia; Pavliuc, Nicolae; Gămulescu, Dorin. L’influence roumaine sur de lexique des langues slaves [The Romanian influence on the lexic of the Slavic languages], in Romanoslavica. 1968. Vol. XVI. P. 69–101 (in French).

  Obolensky, Dimitri. The Byzantine Commonwealth. New York: Praeger Publ., 1971. 445 p.

  Obolensky, Dimitri. Un commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de răsărit 500–1453 [A medieval Commonwealth: Byzantium. Eastern Europe 500–1453]. Bucureşti: Corint Publ., 2002. 526 p. (in Romanian).

  Obolensky, Dimitri. The Cult of St. Demetrius of Thessaloniki in the History of Byzantine-Slav Relations, in Balkan Studies. 1974. Vol. 15. P. 3–22.

  Olteanu, Pandele. Aux origines de la culture slave dans la Transylvanie de Nord et le Maramureş [On the origins of the Slavic culture in the northern Transylvania and Maramureș], in Romanoslavica. 1958. Vol. I. 1958. P. 169–197 (in French).

  Olteanu, Pandele (ed.). Slava veche şi slavona românească [The old Slavic and the Romanian Slavonic language]. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică Publ., 1975. 464 p. (in Romanian).

  Ornea, Zigu. Junimea şi junimismul [Junimea and its spirit]. Bucureşti: Eminescu Publ., 1975. 670 p. (new editions — 1978, 1998) (in Romanian).

  Panaitescu, Petre P. Contribuţii la istoria culturii româneşti [Contributions to the history of the Romanian culture]. Bucureşti: Minerva Publ., 1971. 639 p. (in Romanian).

  Panaitescu, Petre P. Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera [Dimitrie Cantemir. Life and oeuvre]. Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1958. 268 p. (in Romanian).

  Panaitescu, Petre P. Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi socială [Romanian interpretations. Strudies of economical and social history]. Bucureşti: Enciclopedică Publ., 1994. 264 p. (1st ed. ― 1947) (in Romanian).

  Pecican, Ovidiu. B. P. Hasdeu istoric [B. P. Hasdeu as a historian]. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă Publ., 2004. 320 p. (in Romanian).

  Pecican, Ovidiu. Troia, Veneţia, Roma. Studii de istoria civilizaţiei europene [Troy, Venice, Rome. Studies of history of the European civilisation]. Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 1998. 448 p. (in Romanian).

  Petrovici, Emil. Studii de dialectologie şi toponimie [Studies of dialectology and toponymy]. Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1970. 339 p. (in Romanian).

  Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor (sec. XII–XIX) [Romanian-Bulgarian relations during the centuries (12th–19th centuries)]. Vol. I. Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1971. 435 p. (in Romanian).

  Relaţii romîno-ruse în trecut [Romanian-Russian relation in the past]. Studii şi conferinţe. Bucureşti: Academia Republicii Populare Române, Institutul de Studii Romîno-Sovietic Press, 1957. 324 p. (in Romanian).

  Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate [Romanian-Ucrainian relations. History and contemporaneity]. Ed. by Viorel Ciobotă, Vasile Marina. Satu Mare: Ed. Muzeului Sătmărean, 1999. 578 p. (in Romanian).

  Rezachevici, Constantin. Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu [History of the neighboring nations and the Romanians during the middle ages]. Bucureşti: Albatros Publ., 1998. 596 p. (in Romanian).

  Sala, Marius. Introducere în etimologia limbii române [Introduction to the etymology of the Romanian language]. Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2005. 254 p. (in Romanian).

  Solomon, Flavius. Politică şi confesiune la început de ev mediu moldovenesc [Politics and confession at the beginning of the Moldavian middle ages]. Iaşi: Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2004. 272 p. (in Romanian).

  Spinei, Victor. Moldova în secolele XI–XIV [Moldavia during the 11th–14th centuries]. Chişinău: Universitas Publ., 1994. 496 p. (in Romanian).

  Stanciu, Ion. Slavii timpurii în cercetarea arheologică românească [Early Slavs into the Romanian archaeological research], in Ephemeris Napocensis. 2001. Vol. XI. P. 105–132 (in Romanian).

  Ureche, Grigore. Letopiseţul Ţării Moldovei [The chronicle of Moldavia]. Ed. by Petre P. Panaitescu. Ediţia a II-a. Bucureşti: Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. 262 p. (in Romanian).

  Vlasto, Alexis Peter. The Entry of the Slavs into Christendom. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. 435 p.

Mârza, Radu ― Doctor in History, Professor, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tags: high education, high school, Slavic studies, Romania, history of the Slavs, Slavic-Romanian relations, universities in Romania, Babeș-Bolyai University in Cluj, Slavic Congress, teaching the history of Slavic states, Teaching Slavic History in Romani