Прохоренков И. А. Загадка соавтора «Хроники Европейской Сарматии» Александра Гваньини (по поводу книги Михала Курана «Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku»)

Дата изменения
Дата публикации:
Название статьи Загадка соавтора «Хроники Европейской Сарматии» Александра Гваньини (по поводу книги  Михала Курана «Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku»)
Авторы Прохоренков, Игорь Александрович – бакалавр Института истории, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В рубрике Recensionis / Рецензии
Год 2014 Номер журнала 1 Страницы 193-205
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 94(438).04 Индекс ББК 63.3 (2) 44
Аннотация

Рецензия на книгу Михала Курана («Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku». В монографии сконструирована биографии Марчина Пашковского. Марчин Пашковский – малоизвестный польский поэт рубежа XVI и XVIIвв., участвовал в составлении «Хроники Европейской Сарматии» Александра Гваньини. Польский ученый высоко оценивает вклад поэта в «Хронику Европейской Сарматии». Михал Куран доказал, что Марчин Пашковский более достоин именоваться «соавтором», нежели только «переводчиком»

Ключевые слова Марчин Пашковский, Александр Гваньини, «Хроника Европейской Сарматии»
Полный текст статьи Язык статьи русский
Список цитируемой литературы
 • Дячок, ОлегОлександров. Проблема авторства «Опису Європейськоï Сарматiï» в iсторiографiï // Осягнення iсторiï. Острог; Нью-Йорк, 1999. С. 251–262.

  Кавалёў, Сяргей Валер'евіч. Шматмоўная паэзiя Вялiкага княства Лiтоўскага эпохi Рэнесансу. Мiнск: «Кнiгазбор», 2010. 376 c.

  Карнаухов, Дмитрий Владимирович. История русских земель в польской хронографии конца XV – начала XVII вв. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2009. 232 с.

  Мицик, Юрій Андрійович.Початки Польськоiдержави за хронiкою Олександра Гваньiнi// Пам’ятки. Археографiчний щорiчник. 2005. Вып. 5. С. 53–84.

  Прохоренков, Игорь Александрович.«Наши в сумраке багровом к стенам с бомбами пришли…». Штурм Смоленска глазами польского поэта // Родина. 2013. № 9. С. 29–30.

  Рогов, Александр Иванович.Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его хроника). Москва: Наука, 1966. 311 с.

  Baranowski, Bohdan. Znajomość WschoduwdawnejPolscedoXVIIIwieku. Łodż: Drukarnia wydawnictwa Prasa Wojskowa, 1950.516 p.

  Croisette van der Kop, Anna. Pokłosie z rękopisów petersburskich. Dawne pieśni polskie // Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. 1913. Vol. 12. P. 206–210.

  Gwagnini, Alexander.Kronika Sarmacyey Europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie...: Tudziez tez Wielkie Xiestwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y czesc Tatarow... z Lacinskiego na Polskie przelozona (par Marcin Paszkowski) [The Chronicle of the European Sarmatiya, which contains Poland Kingdom...: Great Dukeness of Lithuania, Russia, Prussia, Samogitia, Inflants, Moscow and Tatars... from Latin to Polish translated by Marcin Paszkowski]. Krakow: Drukarnia Mikołaia Loba,1611. 333+124+47+66+55+93+38+87 (843) p.

  Gwagnini, Alexander.Zbiór dziejopisówPolskich we czterech tomach zawarty. Warszawa: DrukarniaJ. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu. Roku Pańskiego, 1768. Vol. IV. 591 p.

  Jurkiewicz, Jan. Czytylkoplagiat? Uwagi w kwestii autorstwa Sarmatiae Europeae Descriptio (1578)  // Lietvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Vilnius, 2007. S. 71–90.

  Juszyński, Hieronim. Dykcjonarz poetow polskich. Vol. 2. Kraków: Drukarnia Józefa Mateckiego, 1820. 615 p.

  Juszyński, Hieronim. Dykcjonarz poetow polskich. Т.2. Kraków: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,1820. 615 p.

  Krasicki, Ignacy.Zbior potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych. Vol. 2. Warzsawa; Lwów: Michał Groll,1781. 628 p.

  Krzyżanowski, Julian. Dzieje literatury polskiej: od początków do czasów najnowszych. Warszawa: Państwowe Wydanw. Naukowe, 1972. S. 680.

  Kuran, Michał. «Krotkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smolenska» — brakujące zakonczenie «Diariusza [drogi] króla Jmci Zygmenta III… pod Smoleńsk» // Barok. 2010. Vol.2. P. 164–167.

  Kuran, Michał. Marczin Paszkowski — poeta okolicznościowyi moralista z pierwszej połowy XVII wieki. Łodż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. 664 p.

  Maciejowski, WacławAleksander.Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. Vol. 3. Warszawa: SOrgelbrand Publ.,1852. 653 p.

  Maciejowski, Wacław.Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów. Vol. 1. Petersburg; Warszawa: [s. n.], 1842. 543p.

  Niesiecki, Kasper. Herbarz Polski . Vol. 7. Lipsk: Breitkopf i Haertel Publ., 1841. 613 p.

  Pollak, Roman. Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Ser. 1: Piśmiennictwo staropolskie. Vol. 3. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy,1965. 310 p.

  Siarczyński, Franciszek.Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem. Vol. 2. Lwów: Józef Schnayder Publ., 1828. 533 p.

  Sommervogel, Carlos. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus.Nouvelle éditionpar Carlos Sommervogel SJ. Bibliographie. Vol. 6. Bruxelles; Paris: Schepens/PicardPubl., 1895. 869 p.

  Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska i wszystkiej Rusi. Vol. 1–2. Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glücksberga, 1846. 502+581 (1083) p.

  Wierzbowski, Teodor. Biblioteka Zapomnianych Poetow i Prozaików Polskich XVI–XVIII wieku. Warszawa: Józef Berger Publ., 1886. 917 p.

  Wierzbowski, Teodor. Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. Vol. 1: 1398–1600. Warszawa: Drukarnia LSzkaradziński i S-ki, 1900. 641 p.

  Wierzbowski, Teodor. Wstęp, Wenecyja. Poemat historyczno-polityczny z końca XVI wieku. Warszawa: Józef Berger Publ., 1886. 41 p.

  Załęski, Stanisław. Jezuici w. Vol. 2. Lwów: Ludowej, 1901. 851 p.

 

Метки: Александр Гваньини, Марчин Пашковский, «Хроника Европейской Сарматии», Recensionis / Рецензии