Wiech S. Russians in the Polish Kingdom in the second half of the 19th century and the early 20th century

Modified Date
Published Date:
Title of the article Russians in the Polish Kingdom in the second half of the 19th century and the early 20th century
Authors Stanisław Wiech, Doctor of the Historical Science, Professor, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
In the section Miscellanea / Miscellanea
Year 2013 Issue 2 Pages 198-215
Type of article RAR Index UDK 94(438).071 Index BBK 63.3 (2) 52
Abstract This article describes certain aspects of the lifetimes of Russian-origin officials and militaries in the Polish Kingdom after the suppression of the January Uprising.
Constant inflow of Russians and increase of their participation in social, economic, cultural and political life of the Polish Kingdom was an effect of the political aspirations and the fears of war  of the imperial authorities (the threats of war, plans of the integration of the west borderland with the Russian Empire). Russians stood out in the society of the Polish lands not only because of their rights and privileges, but also due to their demographic potential. In the years 1862-1897 the number of the Russian officials has increased from few hundreds to 11,5 thousands, and the number of  Russian soldiers of the District of Warsaw has increased by 250% (from 107 750 soldiers to 253 229), when in the same time the number of the inhabitants of the Polish Kingdom has increased only by 50% (from 6 million to 9 million).
Life in the western borderland was often disappointing to Russians. Place, time and conditions in which Russians official have been working, were classified by modern researchers as particularly burdensome, hard and almost harmful for physical and mental health. But Russian officials and militaries were trying to create their own culture, with different results. Russian colonies were able to create such rich and various cultural life, that its forms were attractive not only for Russians but also for Polish society. In the Polish society, Russian officials were identified as “russification activists”. Russian political police, assessing the influence of Russians on the situation of the Polish Kingdom, was convinced that permanent inflow of Russians and increasing number of Russian-origin inhabitants of the Polish Kingdom will guarantee the success of the russification and will bring Poles to the end of their fight for national and political freedom.
Keywords Polish Kingdom, Russians,19th century
Full text version of the article. Article language  
Bibliography
 • Bochwic, Lucjan. Wspomnienia uniwersyteckie Warszawa 1882-1885 i Petersburg 1885-1887. Z dawnych wspomnień sądowych. Wilno, Księgarnia Józefa Zawadzkiego 1938. 133 c.
  Borejsza, Jerzy. Noc postyczniowa, in Borejsza, Jerzy. Piękny wiek XIX. Warszawa, Czytelnik 1984. C. 303-338.
  Borejsza, Jerzy. Piękny wiek XIX. Warszawa, Czytelnik 1984. 536 s.
  Czepulis-Rastenis, Ryszarda. „Klassa umysłowa” Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862. Warszawa, Książka i Wiedza 1973. 418 s.
  Drozdowska, Beata. Życie rodzinne i towarzyskie Rosjan w Królestwie Polskim w latach 1864-1894, in Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały / Op. Andrzej Szwarc i Paweł Wieczorkiewicz. Warszawa, Wydawnictwo DiG 2002. C. 115-136.
  Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 67. Warszawa, 1867. 455 [XVI] c.
  Konczyński, Józef. Ludność Warszawy. Studyum statystyczne 1877-1911. Warszawa, Kasa im. Mianowskiego 1913. 122 [XL] c.
  Korobowicz, Antoni. Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915. Lublin, Wydawnictwo UMCS 1995. 179 c.
  Kozłowski, Jan. Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867-1875, in Przegląd Historyczny. 1996. Z. 4. S. 820-824.
  Nassalski, Marian. Wspomnienia, rewizje, więzienie, zesłanie, stosunek władz moskiewskich do duchowieństwa katolickiego 1893-1914. Częstochowa, 1935. 192 c.
  Nietyksza, Maria. Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865-1914. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986. 396 c.
  Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów naczelników Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878 / Op. Stanisław Wiech, Wiesław Caban. Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 1999. 310 c.
  Szulc, Stefan. Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b[yłego] Królestwa Polskiego. Warszawa, 1920. IV, 225, [3] s.
  Tajne dokumenty rządu rosyjskiego w sprawach polskich. Memoriał ks. Imeretyńskiego. Protokoły Komitetu Ministrów. Nota Kancelarii Komitetu Ministrów. Londyn, 1898. 143 s.
  Tuszyńska, Agata. Rosjanie w Warszawie. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Interim 1992. 128 [8] s.
  Wakar, Włodzimierz. Rozwój terytorialny narodowości polskiej. Cz. II. Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego. Warszawa, St. Swięcki, 1917. 288 [8] s.
  [Wasilewski, Leon]. Administracja rosyjska w Królestwie Polskiem. Wiedeń, Herrmann 1915. 23 s.
  Wiech, Stanisław. Lustracje urzędników administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1866-1873, in „Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czasie zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych” / Op. Sławomir Kalembkа i Norbert Kasparеk. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001. s. 77-96.
  Wiech, Stanisław. Rosyjski korpus administracyjny w dziele likwidacji odrębności Królestwa Polskiego (1866-1896). Ogląd w świetle materiałów żandarmerii, in „Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Cz. II. Zbiór studiów” / Op. Tadeusz Stegner. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000. s. 33-81.
  Wiech, Stanisław. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896). Wydawnictwo UJK Kielce, 2010. 439 s.
  Wisniewska, Jolanta. Społeczności narodowe i wyznaniowe Warszawy XIX i początku XX w. in „Warszawa – Bratysława. Etniczne i społeczne zróżnicowanie miasta (do 1939 r.)”. / Op. Peter Salner i Andrzej Stawarz. Warszawa, 1997. s. 7-24.
  Gorizontov, Leonid Efremovich. Paradoksy imperskoj polityki: polyaki v Rossii i ruskie v Polshe. Moskva, Indrik,1999. 270 s.
  Karejev, Nikolaj Ivanovich. Pervoe marta 1881 g. i varshavskie rossiyane, in Byloe. 1907. T. 2. № 3/15.  s. 279-282.
  Kornilov, Aleksandr Aleksandrovich. Russkaya polityka v Polshe so vremeni razdelov k nachala XX veka, Petrograd, Izd-vo „Ogni” 1915. 93 s.
  Mihnievich, Vladimir Osipovich. Varshava i varshavyane. Nabludenija i zametki. Sankt-Peterburg, Izdanie Wl. Mihnievicha 1881. 211 s.
  Smorodinov, Vladimir Grigor”evich. Gody sluzhby moej v Varshavskom Uchebnom Okruge. Epizody uchebnogo byta, Petrograd, Tip. P. Usova 1914. 200 s.
  Schebalskij, Petr Karlovich. Nikolaj Aleksandrovich Milyutin i reformy v Carstve Pol’skom, Moscow, Univ. tip. (M. Katkov) 1882. 126 s.

 

Tags: Polish Kingdom, Russians, 19th century, MISCELLANEA / MISCELLANEA