Pop I.-A. Maramures Land in 14th Century -Ethnic and Confessional Interferences

Modified Date
Published Date:
Title of the article  Maramures Land in 14th Century -Ethnic and Confessional Interferences
Authors  Pop I.-A. - Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania
In the section  Commentarii / Articles
Year 2010 Issue  1 Pages 17-32 
Type of article RAR Index UDK  94(498.4)"13" Index BBK  
Abstract  Maramures Land -an area of circa 10,500 square kilometers, situated on the large strip of interferences situated between West and East, starting at Baltic Sea and arriving at Adriatic and Black Seas -remain a fascinating crucible of cultures and civilizations, a real symbol of multicultural and multidenominational Europe.
Keywords  Transylvania, migration, rusyns, nation
Full text version of the article Article language  
Bibliography

1. Istoria Transilvaniei/Ed. de I.-A. Pop, T. Nagler, A. Magyari. Vol. I (pană la 1541). Cluj-Napoca, 2003; Vol. II (de la 1541 pană la1711). Cluj-Napoca, 2005; Vol. III (de la 1711 pană la 1918). Cluj-Napoca, 2009.
2. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea/Prefaţă de M. Berza. Ediţia a II-a, ingrijită de A. Ioniţă. Bucureşti, 1997.
3. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV. Ediţia a IV-a. Cluj-Napoca, 2009. P. 36. Nr 16.
4. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 318. Nr 132
5. Bonkalo A. The Rusyns. New York, 1990.
6. Magocsi P. R. Poporul de niciunde. Istorie in imagini a rutenilor carpatici. Ujgorod, 2007.
7. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 137. Nr 16.
8. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 85-86. Nr 36.
9. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 130. Nr 57.
10. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 225. Nr 96.
11. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 235. Nr 99.
12. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 93-94.
13. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 52.
14. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 35. Nr 15
15. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 65-66.
16. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 91.
17. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 208
18. Papacostea Ş. Intemeierea Mitropoliei Moldovei: implicaţii central-şi est-europene//Romanii in istoria universală. Vol. III/1/Coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian. Iaşi, 1988. P. 530-532.
19. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 308-309. Nr 128.
20. Theiner A. Vetera Monumenta Historica Hungariam sacram illustrantia. Vol. II. Roma, 1860. P. 33-34.
21. Theiner A. Vetera Monumenta Historica Hungariam sacram illustrantia P. 96-97.
22. Pop I.-A. Instituţii medievale romaneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania in secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca, 1991.
23. Drăgan I. Nobilimea romanească din Transilvania intre anii 1440-1514. Bucureşti, 2000.
24. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 143-160.
25. Fugedi E. Kings, Bishops, Nobles and Burgers. London, 1986. P. 6-7.
26. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 136.
27. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 46-47.
28. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 10-13. Nr 4.
29. Поп И.-А. От «Христианской республики» к «восстановлению Дакии»//История Румынии/Координаторы И.-А. Поп, И. Болован. М., 2005. С. 200
30. Engel P. The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary 895-1526. London; New York, 2001.
31. Moravcsik Gy. Byzantium and the Magyars. Budapest, 1970. P. 115.
32. Pop I.-A. Regatul Ungariei intre Apus şi Răsărit: Catolici şi noncatolici in secolele XIII-XIV//Anuarul Institutului de istorie Cluj-Napoca. 1997. Vol. XXVI. P. 314.
33. Bonfinius A. Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia/Ed. I. Sambucus. Basel, 1568. P. 377.
34. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 10-11. Nr 4.
35. Mihalyi de Apşa I. Diplome maramureşene... P. 35. Nr 15.
36. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 53, nota 64.
37. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea.. 51, nota 58.
38. Belay V. Maramoros megye tarsadalma es nemzetisegei. A megye betelepulesetol a XVIII szazad elejeig. Budapest, 1943. P. 111-112.
39. Popa R. Ţara Maramureşului in veacul XIV-lea. P. 68-69.
40. Encyclopedia of Rusyn History and Culture/Ed. by P. R. Magocsi and I. Pop. Toronto, 2005.

 

Tags: migration, Transylvania, rusyns, nation