Kirchanov, M. V. Imagining Romania spatially and bodily: «national locus» and «national body» as inventing traditions of Romanian identity in the second half of the 19th century

Modified Date
Published Date:
Title of the article Imagining Romania spatially and bodily: «national locus» and «national body» as inventing traditions of Romanian identity in the second half of the 19th century
Authors Kirchanov, Maksim Valeryevich — Doctor in History, Associate Professor, Voronezh State University, Voronezh, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Scopus ID 56530684700, SPIN-код: 6547-1027, AuthorID 342670
In the section Miscellanea / Miscellanea
Year 2016 Issue 2 Pages 169-192
Type of article RAR Index UDK; BBK 94(498); 63.3(4РУМ) DOI 10.21638/11701/spbu19.2016.211
Abstract The author analyzes problems of early modern Romanian identity in context of development of «national locus» and «national body» concepts. The tactics and strategies of formation and promotion of identity are analyzed. Romanian poets and intellectuals were the main formators of Romanian identity. The author presumes that ideas of homeland, Roman-Romanian continuity, struggle against external enemies formed the core of early Romanian identity. Secondary school system also promoted unification and rise of serial Romanian national identity. The concepts of Romanian «national locus» and «national body» were formed during the second half of the 19th century. The evolution of collective representations about national body and locus has not ended by the beginning of the 20th century that assisted to radicalization of Romanian political class and actualized war scenario of national body and locus institutionalization.
Keywords Romania, identity, nationalism, invention of tradition, national locus, national body
Full text version of the article. Article language Russian
References
 • Aaron, Florian. Manual de istoria principatului României. Dela cele dintîi vremi istorice pînă în zilele de acum[Textbook of Romanian History from the first historical times to modern days]. Bucureşti: Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1839. 125 p. (in Romanian).

  Aaron, Florian. Patria, patriotul și patriotismul [Motherland, Patriot and Patriotism]. București: Tipografia curţii a lui Fr. Valbaum, 1843. 214 p. (in Romanian).

  Albineţ, Ioan. Manual de istoria Principatului Moldavei [Basic textbook of Moldovan history]. Iaşi: Institutlui Albinei Publ., 1845. 216 p. (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. 15 mai 1848 [May 15, 1848]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/15mai1848.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Adio Moldovei [Farewell Moldova]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/adiomoldovei.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Cântec ostăşesc [Military song]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/ostasesc_va.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Deşteptarea României[Awakening Romania]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/desteptarearom.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Hora Unirii[Hour for unity]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/horaunirii.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Sentinela română (poem istoric) [Romanian Sentinel (historical poem)]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/sentinelarom.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alecsandri, Vasile. Ţara [Land]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/tara.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Alexandrescu, Sorin. Paradoxul Român[Romanian Paradox]. Bucureşti: Univers Publ., 1998. 333 p. (in Romanian).

  Alistar, Dumitru. Contribuţii la studiul influenţei limbii franceze asupra limbii române în prima jumătate a secolului al XIX-lea [Contributions to studies of French influence on Romanian language in the first half of the 19th century]. Bucureşti: Centrul de Multiplicare al Universităţii din Bucureşti Publ., 1973. 190 p. (in Romanian).

  Andreescu, Gabriel. Naţionalişti, antinaţionalişti...: O polemică în publicistica românească [Nationalists, anti-nationalists: polemics in Romanian journalism]. Iaşi: Polirom Publ., 1996. 192 p. (in Romanian).

  Antohi, Sorin. Civitas Imaginalis: Istorie şi utopie în cultura română [Civitas Imaginalis: a history and utopia in Romanian culture]. Bucureşti: Litera Publ., 1994. 344 p. (in Romanian).

  Armstrong, John. Nations before Nationalism. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982. 410 p.

  Avion, Virgil; Pârvan, Vasile. România şi popoarele balcanice [Romania and Balkan nations]. București: Tipografia Româneasca, 1913. 61 p. (in Romanian).

  Baár, Monika. The Intellectual Horizons of Liberal Nationalism in Hungary: The Case of Mihály Horváth (1809–1878), in Trencsényi, Balázs; Petrescu, Dragoş (eds). Nation-Building and contested identities: Romanian and Hungarian Case-Studies. Budapest; Iaşi: Regio Books and Polirom Publ., 2001. P. 21–41.

  Bălan, Ion. Octavian Goga. București: Minerva Publ., 1971. 173 p. (in Romanian).

  Bodea, Gheorghe. Octavian Goga — o viață, un destin [Octavian Goga: life and destiny]. Cluj: Limes Publ., 2004. 381 p. (in Romanian).

  Boia, Lucian. Două secole de mitologie naţională [Two centuries of national mythology]. Bucureşti: Humanitas Publ., 2002. 136 p. (in Romanian).

  Boia, Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească [A history and myth in Romanian conciousness]. Bucureşti: Humanitas Publ., 1997. 410 p. (in Romanian).

  Boia, Lucian. Occidentul ― o interpretare istorică [West ― historical explaination]. Bucureşti: Humanitas Publ., 2007. 102 p. (in Romanian).

  Boilă, Zaharia. Un braconier politic: Octavian Goga [A political poacher: Octavian Goga]. Blaj: Cartea Românească Publ., 1924. 32 p. (in Romanian).

  Bolintineanu, Dimitrie. La România [Romania]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/laromania.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Bolintineanu,Dimitrie. Mihai revenind de la Dunăre [Returning of Mihai from the Danube]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/mihaidunare.phpПоследнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Bolintineanu, Dimitrie. Un ostaş român închis peste Dunăre [Romanian soldier closed over the Danube]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/ostas.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Botoiu, Ștefan. Animatorii marelui ideal [The great ideal of rulers]. Craiova: Tiparul Prietenii Științei Publ., 1930. 260 p. (in Romanian).

  Bulgăr, Gheorghe. De la cuvînt la metaforă în variantele liricii eminesciene [From the variants of word to metaphor on poetry of Eminescu]. Iași: Junimea Publ., 1975. 260 p. (in Romanian).

  Bulgăr, Gheorghe. Momentul Eminescu în evoluția limbii române literare [Eminescu moment in evolution of Romanian literary language]. Bucureşti:  Minerva Publ., 1971. 344 p. (in Romanian).

  Calotă, Constantin. Poezia lui Mihail Eminescu și psihologia romantismului [Poetry of Mihai Eminescu and psychology of Romanticism]. București: Librăriei «Principele Mircea» Publ., 1936. 317 p. (in Romanian).

  Capidan, Theodor. Limbă şi cultură [Language and culture]. Bucureşti: Fundaţia regală pentru Literatură şi Artă Publ., 1943. 441 p. (in Romanian).

  Caracostea, Dumitru. Creativitatea eminesciană [The creativness of Eminescu]. București: Fundațiilor Regale Publ., 1943. 313 p. (in Romanian).

  Caracostea, Dumitru. Arta cuvântului la Eminescu [Art of word of Eminescu]. București:  Institutul de istorie literara şi folclor Press, 1938. 168 p. (in Romanian).

  Cartojan, Nicolae. Istoria literaturii romane vechi. Vol. 1. De la origini pina la epoca lui Matei Basarab si Vasile Lupu [A history of old Romanian literature. Vol. 1. From epoch of Matei Basarab to Vasile Lupu]. București: Fundaţia regală pentru literatură şi artă Publ., 1940. 268 p. (in Romanian).

  Cartojan, Nicolae. Istoria literaturii romane vechi. Vol. 2. De la Matei Basarab si Vasile Lupu pina la Serban Cantacuzino si D. Cantemir [A history of old Romanian literature. Vol. 2. From Matei Basarab and Vasile Lupu to Serban Cantacuzino and D. Cantemir]. București: Fundaţia regală pentru literatură şi artă Publ., 1942. 272 p. (in Romanian).

  Cartojan, Nicolae. Istoria literaturii romane vechi. Vol. 3. Cronicarii moldoveni. Epoca lui Serban Cantacuzino si a lui Constantin Brincoveanu[A history of old Romanian literature. Vol. 3. Moldavian Chronicles. Epoch of Cantacuzino and Constantin Brincoveanu]. București: Fundaţia regală pentru literatură şi artă Publ., 1945. 266 p.(in Romanian).

  Coşbuc, George. Cântec ostăşesc [The song of soldier]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/ostasesc.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coşbuc, George. Oltenii lui Tudor[Oltenii Tudor]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/tudor.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coşbuc, George. Paşa Hassan[Pasha Hassan]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/pasahassan.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coşbuc, George. Patria română[Homeland of Romanians]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/patriaromana.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coşbuc, George. Podul lui Traian[The bridge of Traian]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/podultraian.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coşbuc, George. Scumpă ţară românească[Precious Romanian country]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/scumpa.php(Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Coteanu, Ion.Introducere în lingvistica şi filologia românescă [Introduction in Romanian linguistic and philology]. Bucureşti: Univ. din Bucureşti Press, 1970. 347 p. (in Romanian).

  Coteanu, Ion;Sala, Marius. Etimologia şi limba română [Ethimology and Romanian language]. Bucureşti: Academia Republicii Socialiste România Press, 1987. 160 p. (in Romanian).

  Crainic, Nichifor. Elogiul lui Octavian Goga [Euology of Octavian Goga]. București: Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională Publ., 1941. 336 p. (in Romanian).

  Delsol, Chantal. Mituri şi simboluri politice în Europa Centrală [Myths and political symbols in Central Europe]. Chişinău: Cartier Publ., 2003. 597 p. (in Romanian).

  Densusianu, Ovid. Istoria limbi române [A history of Romanian language]. București: Univ. din Bucureşti Press, 1985. 320 p. (in Romanian).

  Doicescu, Ciprian. Viața lui Goga [The life of Octavian Goga]. București: Cartea Românească Publ., 1942. 208 p. (in Romanian).

  Drăgulescu, Radu. George Coșbuc: Din Paradis către Infern [George Coșbuc: from Paradise to Hell]. Sibiu: ULBS Publ., 2004. 285 p. (in Romanian).

  Drăgulescu, Radu. George Coșbuc: Mitopoetica [George Coșbuc: mythopoetics]. Cluj: Casa Cărții de Știință Publ., 2005. 296 p. (in Romanian).

  Drăgulescu, Radu. Limba și poezie în opera lui George Coșbuc [Language and poetry in works of George Coşbuc]. Sibiu: ULBS Publ., 2004. 260 p. (in Romanian).

  Duţu, Alexandru.Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea [Coordinates of Romanian culture in the 18th century]. Bucureşti: Editura pentru literatură Publ., 1968. 44 p. (in Romanian).

  Eminescu, Mihai. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie [What do you want fir thee, my sweet Romania]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/doresc.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Eminecu, Mihai. La Bucovina [Bucovine]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/labucovina.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Eminescu, Mihai. La mormântul lui Aron Pumnul [The tomb of Aron Pumnul]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/pumnul.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Fătu, Mihai. Cu pumnii strânși: Octavian Goga în viața politică a României 1918–1938 [With crossed fingers: Octavian Goga in political life of Romania, 1918–1938]. București: Globus Publ., 1994. 297 p. (in Romanian).

  Geary Patrick J. Mitul naţiunilor: originile medievale ale Europei [The myths of nations: medieval origins of Europe]. Târgovişte: Cetatea de Scaun Publ., 2007. 230 p. (in Romanian).

  Gellner, Ernest. Cultură, identitate şi politică [Culture, identity and politics]. Iaşi: Institutul Europea Publ., 2001. 280 p. (in Romanian).

  Gellner, Ernest. Naţionalismul [Nationalism]. Bucureşti: Antet Publ., 2001. 107 p. (in Romanian).

  Gellner, Ernest. Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului [Nations and Nationalism. New perspectives of the past]. Bucureşti: Antet Publ., 1997. 216 p. (in Romanian).

  Ghibu, Onisifor. Amintiri despre Octavian Goga [Memoirs about Octavian Goga]. Sibiu: Tiparul Institutului de Arte Grafice Dacia Traiana Publ., 1943. 216 p.(in Romanian).

  Goga, Octavian. Lupul [Wolf]. URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/lupul.php (Последнее посещение — 22 октября 2016 г.). (in Romanian).

  Guțan, Ilie. Octavian Goga — răsfrângeri în evantai [Octavian Goga: reflections of admirer]. Sibiu: Imago Publ., 2002. 302 p.(in Romanian).

  Haret, Spiru. Școala Naţionalistă [Nationalistic school]. București: Institutul de Arte Grafice «Carol Göbl» Publ., 1907. 23 p.(in Romanian).

  Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatorismului dialectal şi teritorial [Romanians banats from viewpoint of dialectal and territorial conservatism]. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice Publ., 1896. 69 p.(in Romanian).

  Heliade, Rădulescu Ion. Prescurtare de historia românilor sau Dacia şi România [Brief history of Romanians in Dacia and Romania]. Bucureşti: Typographia Heliade şi Associaţi, 1861. 200 p.(in Romanian).

  Hermet, Guy. Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa [A history of nations and nationalisms in Europe]. Iaşi: InstitutulEuropean Publ., 1997. 344 p. (in Romanian).

  Hobsbawm,EricJ. Naţiunişinaţionalismdin1780 până înprezent: program, mit, realitate[Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality]. Chişinău: Arc Publ., 1997. 206 p. (in Romanian).

  Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 320 p.

  Iordachi, Constantin. The California of the Romanians: The Integration of Northern Dobrogea into Romania, 1878–1913 Iaşi: Regio Books and Polirom Publ., 2001. 152 p.

  Iorga, Nicolae. Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor: Vol. 1–2[Acts and fragments of Romanian history: Vol. 1–2]. București: Imprimeria Statului Publ., 1895–1896. 107 p. (in Romanian).

  Iorga, Nicolae. Istoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor: Vol. 1 [A History of Romanian Church and religious life of Romanians: Vol. 1]. București: Neamul Românesc Publ., 1908–1909. 472 p. (in Romanian).

  Iorga, Nicolae. Istoria literaturii române în sec. al XVIII-lea: Vol. I[A history of Romanian literature in the 18th century: Vol. I]. Bucureşti: «Didactică şi Pedagogică» Publ., 1969. 269 p. (in Romanian).

  Iorga, Nicolae. Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ardealului [Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul and Metropolitan of Transylvania]. București: Institutul de Arte Grafice Publ., 1904. 272 p. (in Romanian).

  Karnoouh, Claude. Inventarea poporului-națiune. Cronici din România și Europa Orientală 1973–2007 [Invention of people-nation. Chronicles of Romania and Eastern Europe 1973–2007]. Cluj: Refracții Publ., 2011. 365 p. (in Romanian).

  Kirchanov, Maxim Valerievich. Poeticheskaya depressiya v diskurse chuvashskogo modernizma nachala 1920-h godov[Poetical depression in discource of Chuvash modernism in the early 1920s], in Vestnik VGASU. 2014. № 2. P. 12–20 (in Russian).

  Kărchansen, Makçămĕ.Narrativy vilĕm v diskurse chuvashskoi (post)modernoi literatury[Vilĕm narratives in discource of Chuvash (post)modern literature], in Rossiiskiy zhurnal issledovaniy natsionalizma. 2015. № 1–2. P. 6–63 (in Russian).

  Kontler, Laszlo. Searching for Common Grounds: National Identity and Intercultural Research in an East-Central European Context. Iaşi: Regio Books and Polirom Publ., 2001. 97 p.

  Laurian,August Treboniu.Istoria Romaniloru. Vol. 1–3 [A History of Romanians. Vol. 1–3]. Iași: Institutlui Albinei Publ., 1853. 1792 p. (in Romanian).

  Laurian, August Treboniu; Massim, Ion. Dictionariulu limbei romane [Dictionary of Romanian language]. Bucureşti: Noua typographia a laboratoriloru romani Publ., 1871. 1242 p. (in Romanian).

  Lawrence, Paul. Naţionalismul, istorie şi teorie [Nationalism, history and theory]. Bucureşti: Antet Publ., 2006. 182 p. (in Romanian).

  Lovinescu, Eugen.Titu Maiorescu și contemporanii lui: V. Alecsandri, M. Eminescu, A. D. Xenopol [Titu Maiorescu and his contemporaries: V. Alecsandri, M. Eminescu, A. D. Xenopol]. București: Casa Școalelor Publ., 1943. 384 p. (in Romanian).

  Maior, Petru. Istori’a pentru Inceputulu Romaniloru in Daci’a [A history of Roman resetlement in Dacia]. Budapesta – Cherl’a. Budapesta: Cherl’a Publ., 1883. 343 p. (in Romanian).

  Melidon, Radu George. Istoria naţională pentru poporŭ saŭ Némul, sapa, arma, casa şi mintea Românilor prin tóte timpurile şi locurile [National history of people, hoes, guns, houses and Roman mind of all times and places]. București: Tineretului Publ., 1966. 364 p. (in Romanian).

  Moldovan, Ioan Micu. Istoria Ardealului, pentru scolele poporale [A History of Transylvania for school pupils]. Blasiu: Cu Tipariul Seminariului Publ., 1866. 350 p. (in Romanian).

  Moldovanu-Cenușă,Ioana. Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria «relatinizării»sau a «reromanizării» [French influence on architecture of Romanian language. «Re-latinization» and «re-Romanization» theories], in Philologica Jassyensia. 2013. No 1. P. 183–194 (in Romanian).

  Murărașu, Dimitru. Mihai Eminescu, Viața și Opera [Mihai Eminescu, life and work]. București: Eminescu Publ., 1983. 488 p.(in Romanian).

  Mureşan, Camil. Naţiune, naţionalism. Evoluţia naţionalităţilor [Nation and nationalism. Evolution of nationalities]. Napoca: Fundaţia Culturală Română Publ., 1996. 308 p. (in Romanian).

  Murgescu, Mirela-Luminița. Între «bunul creștin»și «bravul român». Rolul școlii primare în construirea identităţii naţionale românești (1831–1878) [From «good Christian» to «brave Romanian». The role of primary school in Romanian national identity construction (1831–1878)]. Iași: A92 Publ., 1999. 263 p. (in Romanian).

  Nădejde, Ioan; Nădejde-Gesticone, Amelia. Dicţionar Latin-Român [Latin-Roman Dictionary]. Iaşi: Viaţa Romîniască Publ., 1920. 704 p. (in Romanian).

  Neagoe, Liviu. From «national essence» to «ethnic ontology»: philosophical backgrounds of Romanian nationalism, in Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». 2010. No XLIX. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=178161.

  Negoițescu, Ion. Poezia lui Eminescu [Poetry of Eminescu]. Iași: Junimea Publ., 1970. 242 p.(in Romanian).

  Netea, Vasile. De la Petru Maior la Octavian Goga: Studii și evocări istorice [From Octavian Goga to Petru Maior: studies and historical evocations]. București: Cugetarea – Georgescu Delafras Publ., 1944. 342 p.(in Romanian).

  Oprea, Helga-Iuliana. Relatinizarea limbii române: privire generală: accepţii, delimitări, aspecte [Relatinization of Romanian language: Overview: meanings, boundaries, issues]. București: Univ. din Bucureşti Press, 2011. 331 p. (in Romanian).

  Papadima, Ovidiu. Octavian Goga. București: Fundația Regală pentru Literatură și Artă Publ., 1944. 136 p.(in Romanian).

  Piru, Alexandru. Literatura română veche [Old Romanian literature]. Bucureşti: Editura pentru literatură Publ., 1962. 136 p.(in Romanian).

  Poantă, Petru. Poezia lui George Coșbuc [Poetry of George Coșbuc]. Cluj: Dacia Publ., 1976. 150 p.(in Romanian).

  Pompiliu, Eliade. Influenţa franceză asupra spiritului public în România [French influence on public spirit in Romania]. Bucureşti: Univers Publ., 1982. 383 p. (in Romanian).

  Pop, Adrian. O fenomenologie a gândirii istorice românești. Teoria și filosofia istoriei de la Hasdeu și Xenopol la Iorga și Blaga [A phenomenology of Romanian historical thought.Theory and history of philosophy from Haşdeu and Xenopol to Iorga and Blaga]. București: All Educational Publ., 1999. 349 p. (in Romanian).

  Pop,Ioan-Aurel. Geneza medievală a naţiunilor moderne [Medieval genesis of modern nations]. Bucureşti: Fundaţia Culturale Române Publ., 1998. 230 p. (in Romanian).

  Popa, Mircea. Octavian Goga între colectivitate și solitudine [Octavian Goga between community and solitude]. Cluj: Dacia Publ., 1981. 122 p. (in Romanian).

  Ralea, Mihai. Fenomenul românesc [Romanian phenomenon]. Bucureşti: Albatros Publ., 1997. 91 p. (in Romanian).

  Rosetti, Alexandru; Cazacu, Boris; Onu, Liviu.Istoria linbii române literare [A history of Romanian literature language]. Bucureşti: Univ. din Bucureşti Press, 1971. 672 p. (in Romanian).

  Rusu, Ioan. Elemente de istori’a Transilvaniei pentru înveţiatorii şi şcoalele popularie romane [Fragments of Trasylvanian history for secondary schools]. Sibiiu: Tipariu si in comisiune la S. Filtsch Publ., 1865. 180 p. (in Romanian).

  Rusu, Mihai. (Hi)story-telling the nation: the narrative construction of Romanianism in the late 19th century, in Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology. 2014. Vol. 5. No 1. P. 101–120.

  Sabourin, Paul. Naţionalismele europene [European natioanlisms]. Iaşi: Institutul European Publ., 1999. 134 p.(in Romanian).

  Said, Edward Wadie. Orientalism. Concepţiile occidentale despre Orient [Orientalism. Western concepts of the East]. Timişoara: Amarcord Publ., 2001. 400 p. (in Romanian).

  Sandache, Cristian. Doctrina național-creștină în România [National Christian Doctrine in Romania]. București: Paideia Publ., 1997. 150 p. (in Romanian).

  Sbiera, Ion. O pagină din istoria Bucovinii din 1848–1850: Notiţe despre familia Hurmuzachi [A page from Bucovine history from 1848 to 1850: some notes about Hurmuzachi family]. Cernăuţ: Soţietatea tipografică bucovineană Publ., 1899. 40 p. (in Romanian).

  Scridon, Gavril. Viața lui George Coșbuc [The life of George Coșbuc]. Cluj: Centrul de Studii Transilvane Publ., 2003. 302 p. (in Romanian).

  Shulze, Hagen. Stat şi naţiune în istoria europeană [State and nation in European history]. Iaşi: Polirom Publ., 2003. 352 p. (in Romanian).

  Smith, Anthony. Naţionalism şi modernism: un studiu critic al teoriilor recente cu privire la naţiune şi naţionalism [Nationalism and modernism: a critical review of recent theories of nation and nationalism]. Chişinău: Epigraf Publ., 2002. 278 p. (in Romanian).

  Șuluțiu,Octav. Introducere în poezia lui George Coșbuc [Introduction in poetry of George Coșbuc]. București: Minerva Publ., 1970. 187 p. (in Romanian).

  Szilágyi-Gál, Mihaly. The Nationality of Reasoning: Autochthonist Understandings of Philosophy in Interwar Romania, in Trencsényi, Balázs; Petrescu, Dragoş (eds). Nation-building and contested identities: Romanian and Hungarian case-studies. Budapest; Bucharest: Regio Books Publ., 2001. P. 81–93.

  Tamas, Gaspar Miklos. Idola Tribus. Esenţa morală a sentimentului naţional [Idola Tribus. Moral essence of national sentiment]. Trad. de M. Tabacu. Cluj-Napoca: Dacia Publ., 2001. 314 p.(in Romanian).

  Thiesse, Anne-Marie. Crearea videntităţilor naţionale în Europa [Creating of national identities in Europe]. Iaşi: Polirom Publ., 2000. 224 p. (in Romanian).

  Tocilescu,Grigore. Istoria romănă: pentru scólele primare de ambe-sexe [Romaniam history: for primary schools of both sexes]. București: Imprimeria Statului Publ., 1889. 323 p. (in Romanian).

  Tocilescu, Grigore. Istoria romanilor cu naraţiuni, întrebări şi resumate: pentru clasa IV-a urbană şi a V-a rurală: Cursul superior [Romanian historian narratives, questions and conclusions: for 4th grade of city and 5th grade of village schools]. Bucureşti: Librăria Socec & Co Publ., 1896. 143 p. (in Romanian).

  Toma, Gheorghe. Xenopol despre logica istoriei [Xenopol about logic of history]. București: Politică Publ., 1971. 250 p. (in Romanian).

  Valea, Lucian. Pe urmele lui George Coșbuc [Footsteps of George Coșbuc]. București: Sport-Turism Publ., 1986. 326 p. (in Romanian).

  Vianu, Tudor. Poezia lui Eminescu [Poetry of Eminescu]. București: Cartea Românească Publ., 1930. 190 p.(in Romanian).

  Viroli, Maurizio. Din dragoste de patrie: eseu despre patriotism şi naţionalism [The love to Motherland: essay about patriotism and nationalism]. Bucureşti: Humanitas Publ., 2002. 232 p.(in Romanian).

  Xenopol, Alexandru Dimitrie. Edutes historiques sur les peuples roumains [Historical studies in Romanian people]. București: Tipografia Româneasca, 1887. (in French).

  Xenopol, Alexandru Dimitrie. Istoria românilor din Dacia-Traiană [A history of Romanians from Dacia of Traian]: Vol. 1. 623 p.; vol. 2. 590 p.; vol. 3. 669 p.; vol. 4, 660 p.; vol. 5, 770 p.; vol. 6, 666 p. Iaşi: Tipo-litografia H. Goldner, 1888–1893 (in Romanian).

  Xenopol, Alexandru Dimitrie. Istoria românilor [A history of Romanians]. București: Imprimeria Statului Publ., 1879. 586 p. (in Romanian).

  Xenopol, Alexandru Dimitrie. Istoria românilor: pentru clasele primare de ambe-sexele [A History of Romanians: for primary classes of both sexes]. Iaşi: Librăria «Şcoalelor» Fraţii Şaraga Publ., 1890. 176 p. (in Romanian).

  Xenopol,Alexandru Dimitrie. Războiul dintre Ruşi şi Turci [The war between Russia and Turkey]. București, 1880. 404 p. (in Romanian).

  Xenopol, Alexandru Dimitrie.Les Roumains. Histoire, état matériel et intellectuel: huit leçons faites au Collège de France [Romanians. History, material and intellectual status: eight lectures in College de France]. Paris: Librairie Ch. Delagrave Publ., 1909. 151 p.(in Romanian).

  Zub, Alexandru. A. D. Xenopol, 1847–1920. Biobibliografie [A. D. Xenopol, 1847–1920. Biobibliography]. București: Enciclopedică Română – Militară Publ., 1973. 694 p. (in Romanian).

  Zub, Alexandru.De la istoria critică la criticism. Istoriografia română la finele secolului XIX și începutul secolului XX [Crirical history of crticism. Romanian historiography in the late 19th and the early 20th centuries]. București: Academiei Publ., 1985. 311 p. (in Romanian).

  Zub, Alexandru. De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernității [Crirical history of crticism. Romanian historiography and modernization]. București: Enciclopedică Publ., 2000. 382 p. (in Romanian).

  Zub, Alexandru. Istoriografia română la vârsta sintezei: A. D. Xenopol [Romanian historiography in the age of synthesis: A. D. Xenopol]. Iași: Institutul European Publ., 2004. 120 p. (in Romanian).

   

 

Tags: identity, nationalism, Romania, invention of tradition, national locus, national body, Romanian identity, early modern Romanian identity, MISCELLANEA / MISCELLANEA, KIRCHANOV M. V.