Prokhorenkov I. A. The question of the unknown co-author of Alexander Guagnini’s «Kronika Sarmacyey Europskiey» (About «Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku» by Michał Kuran)

Modified Date
Published Date:
Title of the article The question of the unknown co-author of Alexander Guagnini’s «Kronika Sarmacyey Europskiey» (About «Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku» by Michał Kuran)
Authors Prohorenkov, Igor’ Aleksandrovich – Bachelor, Institute of History, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In the section Recensionis / Reviews
Year 2014 Issue 1 Pages 193-295
Type of article RAR Index UDK 94(438).04 Index BBK 63.3 (2) 44
Abstract The work of Marcin Paszkowski, a little-known Polish poet, who lived in the late 16th and early 17th century, could be a very interesting topic for historical studies because of his participation in the creating of the Chronicle of European Sarmatia (Kronika Sarmacyey Europskiey), a Polish translation of Alessandro Guagnini’s «Description of Sarmatian Europe» (Sarmatiae Europeae descriptio) (1578). However, the question of Paszkowski’s role in composing the Chronicle of European Sarmatia have remained unresolved until the recent appearance of a Polish philologist Michał Kuran’s fundamental monograph «Marczin Paszkowski – a topical poet and moralist of the first half of the 17th century» («Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku»). The present review-article is devoted to the biography of Marcin Paszkowski carefully reconstructed by Kuran on the basis of using different types of sources. As a result of Kuran’s work, an interesting version of the poet’s  life history has appeared. Though Michal Kuran himself called this version «approximate», due to the information collected by Kuran, it has finally become possible to estimate Paszkowski’s contribution to the creation of the Chronicle of European Sarmatia. Although the issue still requires further research, Kuran has largely succeeded in substantiating the thesis that Paszkowski is more worth to be called «co-author», rather than just a «translator» of Guagnini’ s work. 
Keywords Marcin Paszkowski, Alexander Guagnini, «Kronika Sarmacyey Europskiey»
Full text version of the article. Article language Russian
Bibliography
 • Baranowski, Bohdan. Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku [Knowledge about the East in old Poland before the 18th century]. Łodż: Drukarnia wydawnictwa Prasa Wojskowa Publ., 1950.516 p.

  Croisette van der Kop, Anna. Pokłosie z rękopisów petersburskich. Dawne pieśni polskie [Relicts from Saint-Petersburg’ manuscripts. Old Polish songs], in Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej.1913. Vol. 12. Pp. 206–210.

  Dyachok, Oleg Oleksandrovich. Problema avtorstva «Opisu Єvropejs’koï Sarmatiï» v istoriografiï [The problem of authorship of  the «Sarmatiae Europeae descriptio» in historiography], in Osjagnennja istoriï. Ostrog; N’ju-Jork Publ., 1999. Pp. 251–262.

  Gwagnini, Alexander.Kronika Sarmacyey Europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie...: Tudziez tez Wielkie Xiestwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y czesc Tatarow... z Lacinskiego na Polskie przelozona (par Marcin Paszkowski) [The Chronicle of the European Sarmatiya, which contains Poland Kingdom...: Great Dukeness of Lithuania, Russia, Prussia, Samogitia, Inflants, Moscow and Tatars... from Latin to Polish translated by Marcin Paszkowski]. Krakow: Drukarnia Mikołaia Loba Publ.,1611. 333+124+47+66+55+93+38+87 (843) p.

  Gwagnini, Alexander.Zbiór dziejopisówPolskich we czterech tomach zawarty [The collection of Polish historical sources in four volumes]. Warszawa: DrukarniaJ. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu. Roku Pańskiego, 1768. Vol. IV. 591 p.

  Jurkiewicz, Jan.Czytylkoplagiat? Uwagi w kwestii autorstwa Sarmatiae Europeae Descriptio (1578) [Just a plagiary? The question of authorship of  the «Sarmatiae Europeae descriptio» (1578)], in Lietvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija.Vilnius, 2007. Pp. 71–90.

  Juszyński, Hieronim. Dykcjonarz poetow polskich [The dictionary of Polish poets]. Vol. 2. Kraków: Drukarnia Józefa Mateckiego Publ., 1820. 615 p.

  Juszyński, Hieronim. Dykcjonarz poetow polskich [The dictionary of Polish poets]. Т.2. Kraków: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Publ.,1820. 615 p.

  Karnauhov, Dmitrij Vladimirovich. Istoriya russkih zemel’ v pol’skoj hronografii konca XV – nachala XVII vv [The history of Russian lands in Polish hronography of the end of XV – beginning of XVII c.]. Novosibirsk: GPNTB SO RAN Publ., 2009. 232 p.[2]

  Kavaljoў, Syargey Valeryevіch. Shmatmoўnaja pajezija Vjalikaga knjastva Litoўskaga jepohi Rjenesansu [Multilingual poetry of Grand Duchy of Lithuania at Renaissance].Mіnsk: Knіgazbor Publ, 2010. 376 p.[3]

  Krasicki, Ignacy.Zbior potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych [The collection of essential information, listed alphabetically]. Vol. 2. Warzsawa; Lwów: Michał GrollPubl.,1781. 628 p.

  Krzyżanowski, Julian. Dzieje literatury polskiej: od początków do czasów najnowszych [The sources of Polish literature: from origins to nowadays]. Warszawa: Państwowe Wydanw. Naukowe Publ., 1972. S. 680.

  Kuran, Michał. «Krotkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smolenska» — brakujące zakonczenie «Diariusza [drogi] króla Jmci Zygmenta III… pod Smoleńsk» [«A short and authentic description of capture of Smolensk» — the ending of the «The marching diary of the king Sigmund III… way to Smolensk»], in Barok. 2010. Vol.2. Pp. 164–167.

  Kuran, Michał. Marczin Paszkowski — poeta okolicznościowyi moralista z pierwszej połowy XVII wieki [Marcin Paszkowski — the moralist and topical poet of the first half of the 17th century]. Łodż: Uniwersytetu Łódzkiego Publ., 2012. 664 p.

  Maciejowski, WacławAleksander.Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 [Polish writings from ancient times to 1830]. Vol. 3. Warszawa: SOrgelbrandPubl.,1852. 653 p.

  Maciejowski, Wacław.Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów [Polandbefore the first half of the 17th century from the point of view of traditions and commons]. Vol. 1. Petersburg; Warszawa: [s. n.], 1842. 543p.

  Micik, Jurij Andreevich. Pochatki pol’skoj derzhavy za hronikoj Aleksandra Gvan’ini [The origins of the Polish government in the chronicle of Alexander Guagnini], in Pamjatki. Arheografichnyj shhorichnik. 2005. Vol.5. Pp. 53–84[4].

  Niesiecki, Kasper. Herbarz Polski [Polish book of heraldry]. Vol. 7. Lipsk: Breitkopf i HaertelPubl., 1841. 613 p.

  Pollak, Roman.Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Ser. 1: Piśmiennictwo staropolskie [The bibliography of Polish literature «Nowy Korbut». Ser. 1: Old Polish Literature]. Vol. 3. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy Publ.,1965. 310 p.

  Prohorenkov, Igor’ Aleksandrovich. «Nashi v sumrake bagrovom k stenam s bombami prishli…». Shturm Smolenska glazami pol’skogo pojeta [«Ours reached the walls in the cope of night…». The history of the Smolensk’s assault by the polish poet], in Rodina. 2013. № 9. Pp. 29–30[5].

 • Rogov, Alexander Ivanovich. Russko- kul'turnye svjazi v jepohu Vozrozhdenija (Stryjkovskij i ego hronika) [Russian-Polish cultural links at the Renaissance (Stryjkowski and his chronicle)]. Мoscow: Nauka Publ., 1966. 311 p.

  Siarczyński, Franciszek.Obraz wieku panowania Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyjących pod jego panowaniem [The picture of rule of Sigmund III, the king of Poland and Sweden, a list of famous people from that time]. Vol. 2. Lwów: Józef SchnayderPubl., 1828. 533 p.

  Sommervogel, Carlos. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus.Nouvelle éditionpar Carlos Sommervogel SJ. Bibliographie [The Jesuit library. The new edition by Carl Sommervogel SJ. Bibliography]. Vol. 6. Bruxelles; Paris: Schepens/PicardPubl., 1895. 869 p.

  Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska i wszystkiej Rusi [The chronicle of Poland, Lithuania, and all Russia]. Vol. 1–2. Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glücksberga Publ., 1846. 502+581 (1083) p.

  Wierzbowski, Teodor. Biblioteka Zapomnianych Poetow i Prozaików Polskich XVI–XVIII wieku [Library of forgotten Polish poets and writers 16th–18th centuries]. Warszawa: Józef Berger Publ., 1886. 917 p.

  Wierzbowski, Teodor. Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich [The materials about the Polish writings and biographies of Polish authors]. Vol. 1: 1398–1600. Warszawa: Drukarnia LSzkaradziński i S-ki Publ., 1900. 641 p.

  Wierzbowski, Teodor. Wstęp, Wenecyja. Poemat historyczno-polityczny z końca XVI wieku [Introduction, Venice. The historical political Poem from the ending of the 16th century]. Warszawa: Józef Berger Publ., 1886. 41 p.

  Załęski, Stanisław. Jezuici w Polsce [Jesuits in Poland]. Vol. 2. Lwów: LudowejPubl., 1901. 851 p.

 

Tags: «Kronika Sarmacyey Europskiey», Alexander Guagnini, Marcin Paszkowski